سلول

میکروسکوپ چگونه کار می‌کند؟

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
54,781 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

ساختمان سلّول

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
9,574 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

سلّول چیست؟

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
5,343 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

شکل یک سلول

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
712 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

آنتی‌ژن سطحی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
114 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد