میکروسکوپ نوری

میکروسکوپ چگونه کار می‌کند؟

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
54,781 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تفاوت میکروسکوپ نوری و الکترونی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
1,661 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

آشنایی با اجزای میکروسکوپ نوری

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
4,921 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد