تقسیم سلولی

مراحل مختلف میتوز

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
8,123 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

مراحل مختلف میتوز

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
29,917 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

رشد و تقسیم سلول

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
8,782 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تقسیم سلول

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
215 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد