کروموزوم

آشنایی با تعداد و ساختار کروموزوم‌ها

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
41,745 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

مراحل مختلف میتوز

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
29,917 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تولید مثل باکتری

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
18,525 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد