وراثت

بررسی دودمانه (شجره‌نامه)

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
54,161 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

قوانین وراثت (2)

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
35,179 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

قوانین وراثت (1)

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
40,429 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

پژوهش‌های مندل

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
62,871 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تولید مثل باکتری

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
18,525 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد