ژنتیک

قوانین وراثت (2)

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
35,179 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

قوانین وراثت (1)

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
40,429 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

پژوهش‌های مندل

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
62,871 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

بیماری‌های ژنتیک

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
33,818 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

ژنتیک در گذشته

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
23,413 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

مولکول‌های زیستی و تار عنکبوت

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
11,577 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد