علوم چهارم ابتدایی

آهن‌ربا بسازید

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
6,322 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

نام‌گذاری سرهای آهن‌ربا

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
6,326 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

مدار الکتریکی

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
3,514 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

رسانا و نارسانا

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
3,519 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

الکتریسیته چگونه جریان پیدا می‌کند؟

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
2,381 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

الکتریسیته

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
2,965 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

مخلوط چیست؟

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
6,530 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

بند‌پایان

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
16,397 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

کرم آسکاریس

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
5,530 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

کرم‌ها

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
7,201 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد