مدار موازی

مدار متوالی و موازی

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
12,555 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

مدار الکتریکی

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
3,514 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

ولتاژ در مدار موازی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
77 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تحلیل مدار موازی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
174 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

چگونه یک مسئله مدار موازی را حل کنیم

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
73 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تحلیل مدار ترکیبی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
83 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
 -  - 

تحلیل یک مدار ترکیبی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
42 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
 -  - 

تحلیل یک مدار

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
14 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
 -  - 

مقسم جریان

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
66 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
 -  - 

تحلیل مدارت ترکیبی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
24 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
 -  - 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد