مدار ترکیبی

تحلیل یک مدار ترکیبی (3)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
93 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تحلیل یک مدار ترکیبی (2)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
56 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تحلیل یک مدار ترکیبی (1)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
66 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تحلیل یک مدار

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
14 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
 -  - 

انواع حالات مدارات سری و موازی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
14 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
 -  - 

چگونگی ساده کردن مدار ترکیبی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
43 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
 -  - 

تحلیل مدارت ترکیبی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
24 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
 -  - 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد