جریان الکتریکی

تولید جریان الکتریکی بر اثر دوران در یک میدان مغناطیسی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
189 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

آزمون تعیین مقادیر ولتاژ و جریان

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
164 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

منحنی تغییرات جریان بر حسب زمان و فرکانس در مدارات RLC سری

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
146 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

منحنی تغییرات جریان و توان در مدارات RLC سری

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
112 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تبدیل منابع ولتاژ و جریان به‌هم

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
37 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

مقادیر ولتاژ و جریان در مدار LC موازی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
174 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

پرسش و پاسخ جریان‌های سه فاز

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
1,096 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

رابطه بین میدان و جریان اطراف یک سلونئد

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
66 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

میدان مغناطیسی اطراف سیم حامل جریان

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
66 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

ایجاد گشتاور و حرکت در موتور ساده جریان مستقیم

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
208 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد