جریان الکتریکی

نیروی مغناطیسی بین دو سیم موازی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
76 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تئوریه اولیه موتورهای الکتریکی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
89 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

توجیه مفهوم افت جریان با اتصال سری مقاومت‌ها

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
81 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تولید فشار به‌وسیله جریان الکتریکی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
115 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

قانون جریان کیرشهف

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
109 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

شارش بار در رسانا

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
108 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

جریان الکتریکی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
96 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

رسانا

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
196 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

جریان الکتریسیته

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
251 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

رابطه بین جربان و مقاومت در مدارات

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
26 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
 -  - 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد