جریان الکتریکی

چگونگی محاسبه جریان در قانون اهم

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
10 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
 -  - 

تولید نور به وسیله جریان الکتریکی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
24 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
 -  - 

مقایسه جریان الکتریکی با جریان آب

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
33 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
 -  - 

ساختار جریان الکتریکی DC

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
33 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
 -  - 

مقایسه جریان مستقیم و متناوب

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
57 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
 -  - 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد