قانون اهم

آزمون قانون اهم

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
74 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

آزمون قانون اهم و توان

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
82 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

بیان مفاهیم قانون اهم

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
73 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

روابط بین ولتاژ، جریان و مقاومت در قانون اهم

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
97 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

مفهوم نموداری قانون اهم

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
41 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
 -  - 

چرخه قانون اهم

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
77 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
 -  - 

چگونگی محاسبه جریان در قانون اهم

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
10 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
 -  - 

بیان فیزیکی قانون اهم

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
214 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
 -  - 

بیان مداری قانون اهم

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
35 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
 -  - 

قانون اهم

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
135 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد