موتور جریان مستقیم

مدار راه‌اندازی اتوماتیک موتور جریان مستقیم

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
147 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

راه‌انداز دستی سه نقطه‌ای موتور جریان مستقیم

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
150 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

ایجاد گشتاور و حرکت در موتور ساده جریان مستقیم

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
208 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تشریح اصل اساسی ایجاد گشتاور در موتور جریان مستقیم

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
72 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد