قطب‌نما

قطب‌نما و قبله‌نما

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
23,615 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

میدان مغناطیس زمین

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
69 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

میدان مغناطیسی اطراف آهنربا

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
81 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

خطوط میدان اطراف آهنربای نعلی شکل

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
115 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

خطوط میدان اطراف آهنربا و یک قطب‌نما

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
116 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

خطوط میدان اطراف آهنربا به کمک چند قطب‌نما

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
112 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد