انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
درس دوازدهم، جلسه چهارم، سوره صافات، آیه 180 34 کیلو بایت SWF 777
درس دوازدهم، جلسه چهارم، سوره بقره، آیه 286 52 کیلو بایت SWF 710
درس دوازدهم، جلسه چهارم، سوره بقره، آیه 286 28 کیلو بایت SWF 724
درس دوازدهم، جلسه چهارم، سوره بقره، آیه 286 41 کیلو بایت SWF 699
درس دوازدهم، جلسه دوم، تمرین دوم 177 کیلو بایت SWF 741
درس دوازدهم، جلسه دوم، تمرین اول 103 کیلو بایت SWF 773
درس دوازدهم، جلسه دوم، سوره تحریم، آیه 8 346 کیلو بایت SWF 666
درس دوازدهم، جلسه دوم، سوره نمل، آیه 19 355 کیلو بایت SWF 693
درس دوازدهم، جلسه دوم، سوره مؤمنون، آیه 29 317 کیلو بایت SWF 728
درس دوازدهم: تلاوت آیات 1 تا 10 سوره انبیاء 293 کیلو بایت SWF 1,203
درس یازدهم: عاقبت فرعون و فرعونیان 7,106 کیلو بایت SWF 9,735
درس یازدهم: قطره اما دریا 45 کیلو بایت SWF 1,507
درس یازدهم: تلاوت آیات 61 تا 83 سوره شعراء 415 کیلو بایت SWF 863
درس یازدهم، جلسه چهارم، سوره کهف،‌ آیه 107 338 کیلو بایت SWF 696
درس یازدهم، جلسه چهارم، سوره حج، آیه 30 261 کیلو بایت SWF 643
درس یازدهم، جلسه چهارم، سوره رعد،‌ آیه 6 153 کیلو بایت SWF 632
درس یازدهم، جلسه دوم، تمرین دوم 177 کیلو بایت SWF 714
درس یازدهم، جلسه دوم، تمرین اول 103 کیلو بایت SWF 703
درس یازدهم، جلسه دوم، سوره روم، آیه 8 58 کیلو بایت SWF 644
درس یازدهم، جلسه دوم، سوره نساء، آیه 123 22 کیلو بایت SWF 651

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد