انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
درس دوازدهم، جلسه چهارم، سوره صافات، آیه 180 34 کیلو بایت SWF 520
درس دوازدهم، جلسه چهارم، سوره بقره، آیه 286 52 کیلو بایت SWF 464
درس دوازدهم، جلسه چهارم، سوره بقره، آیه 286 28 کیلو بایت SWF 478
درس دوازدهم، جلسه چهارم، سوره بقره، آیه 286 41 کیلو بایت SWF 468
درس دوازدهم، جلسه دوم، تمرین دوم 177 کیلو بایت SWF 481
درس دوازدهم، جلسه دوم، تمرین اول 103 کیلو بایت SWF 531
درس دوازدهم، جلسه دوم، سوره تحریم، آیه 8 346 کیلو بایت SWF 448
درس دوازدهم، جلسه دوم، سوره نمل، آیه 19 355 کیلو بایت SWF 450
درس دوازدهم، جلسه دوم، سوره مؤمنون، آیه 29 317 کیلو بایت SWF 506
درس دوازدهم: تلاوت آیات 1 تا 10 سوره انبیاء 293 کیلو بایت SWF 579
درس یازدهم: عاقبت فرعون و فرعونیان 7,106 کیلو بایت SWF 1,435
درس یازدهم: قطره اما دریا 45 کیلو بایت SWF 770
درس یازدهم: تلاوت آیات 61 تا 83 سوره شعراء 415 کیلو بایت SWF 500
درس یازدهم، جلسه چهارم، سوره کهف،‌ آیه 107 338 کیلو بایت SWF 458
درس یازدهم، جلسه چهارم، سوره حج، آیه 30 261 کیلو بایت SWF 403
درس یازدهم، جلسه چهارم، سوره رعد،‌ آیه 6 153 کیلو بایت SWF 423
درس یازدهم، جلسه دوم، تمرین دوم 177 کیلو بایت SWF 480
درس یازدهم، جلسه دوم، تمرین اول 103 کیلو بایت SWF 469
درس یازدهم، جلسه دوم، سوره روم، آیه 8 58 کیلو بایت SWF 428
درس یازدهم، جلسه دوم، سوره نساء، آیه 123 22 کیلو بایت SWF 418

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد