انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
درس دوازدهم، جلسه چهارم، سوره صافات، آیه 180 34 کیلو بایت SWF 455
درس دوازدهم، جلسه چهارم، سوره بقره، آیه 286 52 کیلو بایت SWF 393
درس دوازدهم، جلسه چهارم، سوره بقره، آیه 286 28 کیلو بایت SWF 421
درس دوازدهم، جلسه چهارم، سوره بقره، آیه 286 41 کیلو بایت SWF 413
درس دوازدهم، جلسه دوم، تمرین دوم 177 کیلو بایت SWF 424
درس دوازدهم، جلسه دوم، تمرین اول 103 کیلو بایت SWF 472
درس دوازدهم، جلسه دوم، سوره تحریم، آیه 8 346 کیلو بایت SWF 390
درس دوازدهم، جلسه دوم، سوره نمل، آیه 19 355 کیلو بایت SWF 403
درس دوازدهم، جلسه دوم، سوره مؤمنون، آیه 29 317 کیلو بایت SWF 441
درس دوازدهم: تلاوت آیات 1 تا 10 سوره انبیاء 293 کیلو بایت SWF 506
درس یازدهم: عاقبت فرعون و فرعونیان 7,106 کیلو بایت SWF 1,129
درس یازدهم: قطره اما دریا 45 کیلو بایت SWF 671
درس یازدهم: تلاوت آیات 61 تا 83 سوره شعراء 415 کیلو بایت SWF 447
درس یازدهم، جلسه چهارم، سوره کهف،‌ آیه 107 338 کیلو بایت SWF 400
درس یازدهم، جلسه چهارم، سوره حج، آیه 30 261 کیلو بایت SWF 348
درس یازدهم، جلسه چهارم، سوره رعد،‌ آیه 6 153 کیلو بایت SWF 362
درس یازدهم، جلسه دوم، تمرین دوم 177 کیلو بایت SWF 426
درس یازدهم، جلسه دوم، تمرین اول 103 کیلو بایت SWF 405
درس یازدهم، جلسه دوم، سوره روم، آیه 8 58 کیلو بایت SWF 374
درس یازدهم، جلسه دوم، سوره نساء، آیه 123 22 کیلو بایت SWF 363

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد