انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
درس دوازدهم، جلسه چهارم، سوره صافات، آیه 180 34 کیلو بایت SWF 472
درس دوازدهم، جلسه چهارم، سوره بقره، آیه 286 52 کیلو بایت SWF 415
درس دوازدهم، جلسه چهارم، سوره بقره، آیه 286 28 کیلو بایت SWF 437
درس دوازدهم، جلسه چهارم، سوره بقره، آیه 286 41 کیلو بایت SWF 428
درس دوازدهم، جلسه دوم، تمرین دوم 177 کیلو بایت SWF 437
درس دوازدهم، جلسه دوم، تمرین اول 103 کیلو بایت SWF 488
درس دوازدهم، جلسه دوم، سوره تحریم، آیه 8 346 کیلو بایت SWF 403
درس دوازدهم، جلسه دوم، سوره نمل، آیه 19 355 کیلو بایت SWF 418
درس دوازدهم، جلسه دوم، سوره مؤمنون، آیه 29 317 کیلو بایت SWF 458
درس دوازدهم: تلاوت آیات 1 تا 10 سوره انبیاء 293 کیلو بایت SWF 524
درس یازدهم: عاقبت فرعون و فرعونیان 7,106 کیلو بایت SWF 1,168
درس یازدهم: قطره اما دریا 45 کیلو بایت SWF 695
درس یازدهم: تلاوت آیات 61 تا 83 سوره شعراء 415 کیلو بایت SWF 462
درس یازدهم، جلسه چهارم، سوره کهف،‌ آیه 107 338 کیلو بایت SWF 416
درس یازدهم، جلسه چهارم، سوره حج، آیه 30 261 کیلو بایت SWF 363
درس یازدهم، جلسه چهارم، سوره رعد،‌ آیه 6 153 کیلو بایت SWF 378
درس یازدهم، جلسه دوم، تمرین دوم 177 کیلو بایت SWF 445
درس یازدهم، جلسه دوم، تمرین اول 103 کیلو بایت SWF 422
درس یازدهم، جلسه دوم، سوره روم، آیه 8 58 کیلو بایت SWF 387
درس یازدهم، جلسه دوم، سوره نساء، آیه 123 22 کیلو بایت SWF 376

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد