انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
درس دوازدهم، جلسه چهارم، سوره صافات، آیه 180 34 کیلو بایت SWF 557
درس دوازدهم، جلسه چهارم، سوره بقره، آیه 286 52 کیلو بایت SWF 513
درس دوازدهم، جلسه چهارم، سوره بقره، آیه 286 28 کیلو بایت SWF 525
درس دوازدهم، جلسه چهارم، سوره بقره، آیه 286 41 کیلو بایت SWF 510
درس دوازدهم، جلسه دوم، تمرین دوم 177 کیلو بایت SWF 522
درس دوازدهم، جلسه دوم، تمرین اول 103 کیلو بایت SWF 571
درس دوازدهم، جلسه دوم، سوره تحریم، آیه 8 346 کیلو بایت SWF 484
درس دوازدهم، جلسه دوم، سوره نمل، آیه 19 355 کیلو بایت SWF 498
درس دوازدهم، جلسه دوم، سوره مؤمنون، آیه 29 317 کیلو بایت SWF 545
درس دوازدهم: تلاوت آیات 1 تا 10 سوره انبیاء 293 کیلو بایت SWF 638
درس یازدهم: عاقبت فرعون و فرعونیان 7,106 کیلو بایت SWF 1,552
درس یازدهم: قطره اما دریا 45 کیلو بایت SWF 830
درس یازدهم: تلاوت آیات 61 تا 83 سوره شعراء 415 کیلو بایت SWF 546
درس یازدهم، جلسه چهارم، سوره کهف،‌ آیه 107 338 کیلو بایت SWF 503
درس یازدهم، جلسه چهارم، سوره حج، آیه 30 261 کیلو بایت SWF 454
درس یازدهم، جلسه چهارم، سوره رعد،‌ آیه 6 153 کیلو بایت SWF 465
درس یازدهم، جلسه دوم، تمرین دوم 177 کیلو بایت SWF 522
درس یازدهم، جلسه دوم، تمرین اول 103 کیلو بایت SWF 509
درس یازدهم، جلسه دوم، سوره روم، آیه 8 58 کیلو بایت SWF 464
درس یازدهم، جلسه دوم، سوره نساء، آیه 123 22 کیلو بایت SWF 460

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد