انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
درس دوازدهم، جلسه چهارم، سوره صافات، آیه 180 34 کیلو بایت SWF 981
درس دوازدهم، جلسه چهارم، سوره بقره، آیه 286 52 کیلو بایت SWF 891
درس دوازدهم، جلسه چهارم، سوره بقره، آیه 286 28 کیلو بایت SWF 918
درس دوازدهم، جلسه چهارم، سوره بقره، آیه 286 41 کیلو بایت SWF 908
درس دوازدهم، جلسه دوم، تمرین دوم 177 کیلو بایت SWF 938
درس دوازدهم، جلسه دوم، تمرین اول 103 کیلو بایت SWF 949
درس دوازدهم، جلسه دوم، سوره تحریم، آیه 8 346 کیلو بایت SWF 855
درس دوازدهم، جلسه دوم، سوره نمل، آیه 19 355 کیلو بایت SWF 900
درس دوازدهم، جلسه دوم، سوره مؤمنون، آیه 29 317 کیلو بایت SWF 920
درس دوازدهم: تلاوت آیات 1 تا 10 سوره انبیاء 293 کیلو بایت SWF 1,877
درس یازدهم: عاقبت فرعون و فرعونیان 7,106 کیلو بایت SWF 17,151
درس یازدهم: قطره اما دریا 45 کیلو بایت SWF 1,728
درس یازدهم: تلاوت آیات 61 تا 83 سوره شعراء 415 کیلو بایت SWF 1,668
درس یازدهم، جلسه چهارم، سوره کهف،‌ آیه 107 338 کیلو بایت SWF 961
درس یازدهم، جلسه چهارم، سوره حج، آیه 30 261 کیلو بایت SWF 883
درس یازدهم، جلسه چهارم، سوره رعد،‌ آیه 6 153 کیلو بایت SWF 876
درس یازدهم، جلسه دوم، تمرین دوم 177 کیلو بایت SWF 908
درس یازدهم، جلسه دوم، تمرین اول 103 کیلو بایت SWF 963
درس یازدهم، جلسه دوم، سوره روم، آیه 8 58 کیلو بایت SWF 853
درس یازدهم، جلسه دوم، سوره نساء، آیه 123 22 کیلو بایت SWF 849

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد