انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
درس دوازدهم، جلسه چهارم، سوره صافات، آیه 180 34 کیلو بایت SWF 1,227
درس دوازدهم، جلسه چهارم، سوره بقره، آیه 286 52 کیلو بایت SWF 1,115
درس دوازدهم، جلسه چهارم، سوره بقره، آیه 286 28 کیلو بایت SWF 1,151
درس دوازدهم، جلسه چهارم، سوره بقره، آیه 286 41 کیلو بایت SWF 1,152
درس دوازدهم، جلسه دوم، تمرین دوم 177 کیلو بایت SWF 1,185
درس دوازدهم، جلسه دوم، تمرین اول 103 کیلو بایت SWF 1,181
درس دوازدهم، جلسه دوم، سوره تحریم، آیه 8 346 کیلو بایت SWF 1,081
درس دوازدهم، جلسه دوم، سوره نمل، آیه 19 355 کیلو بایت SWF 1,120
درس دوازدهم، جلسه دوم، سوره مؤمنون، آیه 29 317 کیلو بایت SWF 1,144
درس دوازدهم: تلاوت آیات 1 تا 10 سوره انبیاء 293 کیلو بایت SWF 2,151
درس یازدهم: عاقبت فرعون و فرعونیان 7,106 کیلو بایت SWF 17,703
درس یازدهم: قطره اما دریا 45 کیلو بایت SWF 2,006
درس یازدهم: تلاوت آیات 61 تا 83 سوره شعراء 415 کیلو بایت SWF 1,922
درس یازدهم، جلسه چهارم، سوره کهف،‌ آیه 107 338 کیلو بایت SWF 1,307
درس یازدهم، جلسه چهارم، سوره حج، آیه 30 261 کیلو بایت SWF 1,283
درس یازدهم، جلسه چهارم، سوره رعد،‌ آیه 6 153 کیلو بایت SWF 1,232
درس یازدهم، جلسه دوم، تمرین دوم 177 کیلو بایت SWF 1,124
درس یازدهم، جلسه دوم، تمرین اول 103 کیلو بایت SWF 1,282
درس یازدهم، جلسه دوم، سوره روم، آیه 8 58 کیلو بایت SWF 1,094
درس یازدهم، جلسه دوم، سوره نساء، آیه 123 22 کیلو بایت SWF 1,093

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد