انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
درس دوازدهم، جلسه چهارم، سوره صافات، آیه 180 34 کیلو بایت SWF 479
درس دوازدهم، جلسه چهارم، سوره بقره، آیه 286 52 کیلو بایت SWF 423
درس دوازدهم، جلسه چهارم، سوره بقره، آیه 286 28 کیلو بایت SWF 447
درس دوازدهم، جلسه چهارم، سوره بقره، آیه 286 41 کیلو بایت SWF 440
درس دوازدهم، جلسه دوم، تمرین دوم 177 کیلو بایت SWF 448
درس دوازدهم، جلسه دوم، تمرین اول 103 کیلو بایت SWF 500
درس دوازدهم، جلسه دوم، سوره تحریم، آیه 8 346 کیلو بایت SWF 416
درس دوازدهم، جلسه دوم، سوره نمل، آیه 19 355 کیلو بایت SWF 424
درس دوازدهم، جلسه دوم، سوره مؤمنون، آیه 29 317 کیلو بایت SWF 469
درس دوازدهم: تلاوت آیات 1 تا 10 سوره انبیاء 293 کیلو بایت SWF 544
درس یازدهم: عاقبت فرعون و فرعونیان 7,106 کیلو بایت SWF 1,202
درس یازدهم: قطره اما دریا 45 کیلو بایت SWF 716
درس یازدهم: تلاوت آیات 61 تا 83 سوره شعراء 415 کیلو بایت SWF 469
درس یازدهم، جلسه چهارم، سوره کهف،‌ آیه 107 338 کیلو بایت SWF 426
درس یازدهم، جلسه چهارم، سوره حج، آیه 30 261 کیلو بایت SWF 372
درس یازدهم، جلسه چهارم، سوره رعد،‌ آیه 6 153 کیلو بایت SWF 388
درس یازدهم، جلسه دوم، تمرین دوم 177 کیلو بایت SWF 453
درس یازدهم، جلسه دوم، تمرین اول 103 کیلو بایت SWF 432
درس یازدهم، جلسه دوم، سوره روم، آیه 8 58 کیلو بایت SWF 395
درس یازدهم، جلسه دوم، سوره نساء، آیه 123 22 کیلو بایت SWF 386

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد