انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
درس هفتم، جلسه چهارم، سوره یوسف، آیه 53 44 کیلو بایت SWF 345
درس هفتم، جلسه دوم، تمرین دوم 179 کیلو بایت SWF 371
درس هفتم، جلسه دوم، تمرین اول 102 کیلو بایت SWF 342
درس هفتم، جلسه دوم، سوره اعراف، آیه 74 42 کیلو بایت SWF 316
درس هفتم، جلسه دوم، سوره غافر، آیه 44 51 کیلو بایت SWF 379
درس هفتم، جلسه دوم، سوره مائده، آیه 114 36 کیلو بایت SWF 370
درس هفتم: تلاوت آیات 257 تا 259 سوره بقره 387 کیلو بایت SWF 409
درس ششم: پیام قرآنی 6 کیلو بایت SWF 390
درس ششم: قطره اما دریا 24 کیلو بایت SWF 398
درس ششم: تلاوت آیات 3 تا 5 سوره مائده 389 کیلو بایت SWF 389
درس ششم، جلسه چهارم، سوره عنکبوت، آیات 1و2 72 کیلو بایت SWF 282
درس ششم، جلسه چهارم، سوره مریم، آیات 1و2 62 کیلو بایت SWF 333
درس ششم، جلسه چهارم، سوره طه، آیات 1و2 38 کیلو بایت SWF 336
درس ششم، جلسه دوم، تمرین دوم 178 کیلو بایت SWF 371
درس ششم، جلسه دوم، تمرین اول 104 کیلو بایت SWF 365
درس ششم، جلسه دوم، سوره شعراء، آیه 3 51 کیلو بایت SWF 344
درس ششم، جلسه دوم، سوره شعراء، آیات 1و2 44 کیلو بایت SWF 384
درس ششم، جلسه دوم، سوره یوسف، آیه 2 49 کیلو بایت SWF 339
درس ششم، جلسه دوم، سوره یوسف، آیه 1 44 کیلو بایت SWF 325
درس ششم، جلسه دوم، سوره نحل، آیه 1 44 کیلو بایت SWF 404

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد