انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
درس هفتم، جلسه چهارم، سوره یوسف، آیه 53 44 کیلو بایت SWF 334
درس هفتم، جلسه دوم، تمرین دوم 179 کیلو بایت SWF 357
درس هفتم، جلسه دوم، تمرین اول 102 کیلو بایت SWF 333
درس هفتم، جلسه دوم، سوره اعراف، آیه 74 42 کیلو بایت SWF 303
درس هفتم، جلسه دوم، سوره غافر، آیه 44 51 کیلو بایت SWF 366
درس هفتم، جلسه دوم، سوره مائده، آیه 114 36 کیلو بایت SWF 357
درس هفتم: تلاوت آیات 257 تا 259 سوره بقره 387 کیلو بایت SWF 394
درس ششم: پیام قرآنی 6 کیلو بایت SWF 374
درس ششم: قطره اما دریا 24 کیلو بایت SWF 384
درس ششم: تلاوت آیات 3 تا 5 سوره مائده 389 کیلو بایت SWF 375
درس ششم، جلسه چهارم، سوره عنکبوت، آیات 1و2 72 کیلو بایت SWF 270
درس ششم، جلسه چهارم، سوره مریم، آیات 1و2 62 کیلو بایت SWF 322
درس ششم، جلسه چهارم، سوره طه، آیات 1و2 38 کیلو بایت SWF 325
درس ششم، جلسه دوم، تمرین دوم 178 کیلو بایت SWF 354
درس ششم، جلسه دوم، تمرین اول 104 کیلو بایت SWF 354
درس ششم، جلسه دوم، سوره شعراء، آیه 3 51 کیلو بایت SWF 333
درس ششم، جلسه دوم، سوره شعراء، آیات 1و2 44 کیلو بایت SWF 371
درس ششم، جلسه دوم، سوره یوسف، آیه 2 49 کیلو بایت SWF 325
درس ششم، جلسه دوم، سوره یوسف، آیه 1 44 کیلو بایت SWF 310
درس ششم، جلسه دوم، سوره نحل، آیه 1 44 کیلو بایت SWF 389

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد