انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
درس هفتم، جلسه چهارم، سوره یوسف، آیه 53 44 کیلو بایت SWF 405
درس هفتم، جلسه دوم، تمرین دوم 179 کیلو بایت SWF 428
درس هفتم، جلسه دوم، تمرین اول 102 کیلو بایت SWF 394
درس هفتم، جلسه دوم، سوره اعراف، آیه 74 42 کیلو بایت SWF 365
درس هفتم، جلسه دوم، سوره غافر، آیه 44 51 کیلو بایت SWF 440
درس هفتم، جلسه دوم، سوره مائده، آیه 114 36 کیلو بایت SWF 429
درس هفتم: تلاوت آیات 257 تا 259 سوره بقره 387 کیلو بایت SWF 520
درس ششم: پیام قرآنی 6 کیلو بایت SWF 460
درس ششم: قطره اما دریا 24 کیلو بایت SWF 456
درس ششم: تلاوت آیات 3 تا 5 سوره مائده 389 کیلو بایت SWF 501
درس ششم، جلسه چهارم، سوره عنکبوت، آیات 1و2 72 کیلو بایت SWF 336
درس ششم، جلسه چهارم، سوره مریم، آیات 1و2 62 کیلو بایت SWF 384
درس ششم، جلسه چهارم، سوره طه، آیات 1و2 38 کیلو بایت SWF 389
درس ششم، جلسه دوم، تمرین دوم 178 کیلو بایت SWF 427
درس ششم، جلسه دوم، تمرین اول 104 کیلو بایت SWF 418
درس ششم، جلسه دوم، سوره شعراء، آیه 3 51 کیلو بایت SWF 396
درس ششم، جلسه دوم، سوره شعراء، آیات 1و2 44 کیلو بایت SWF 444
درس ششم، جلسه دوم، سوره یوسف، آیه 2 49 کیلو بایت SWF 392
درس ششم، جلسه دوم، سوره یوسف، آیه 1 44 کیلو بایت SWF 372
درس ششم، جلسه دوم، سوره نحل، آیه 1 44 کیلو بایت SWF 456

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد