انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
درس هفتم، جلسه چهارم، سوره یوسف، آیه 53 44 کیلو بایت SWF 375
درس هفتم، جلسه دوم، تمرین دوم 179 کیلو بایت SWF 399
درس هفتم، جلسه دوم، تمرین اول 102 کیلو بایت SWF 370
درس هفتم، جلسه دوم، سوره اعراف، آیه 74 42 کیلو بایت SWF 342
درس هفتم، جلسه دوم، سوره غافر، آیه 44 51 کیلو بایت SWF 417
درس هفتم، جلسه دوم، سوره مائده، آیه 114 36 کیلو بایت SWF 401
درس هفتم: تلاوت آیات 257 تا 259 سوره بقره 387 کیلو بایت SWF 476
درس ششم: پیام قرآنی 6 کیلو بایت SWF 428
درس ششم: قطره اما دریا 24 کیلو بایت SWF 430
درس ششم: تلاوت آیات 3 تا 5 سوره مائده 389 کیلو بایت SWF 463
درس ششم، جلسه چهارم، سوره عنکبوت، آیات 1و2 72 کیلو بایت SWF 315
درس ششم، جلسه چهارم، سوره مریم، آیات 1و2 62 کیلو بایت SWF 360
درس ششم، جلسه چهارم، سوره طه، آیات 1و2 38 کیلو بایت SWF 368
درس ششم، جلسه دوم، تمرین دوم 178 کیلو بایت SWF 402
درس ششم، جلسه دوم، تمرین اول 104 کیلو بایت SWF 395
درس ششم، جلسه دوم، سوره شعراء، آیه 3 51 کیلو بایت SWF 374
درس ششم، جلسه دوم، سوره شعراء، آیات 1و2 44 کیلو بایت SWF 420
درس ششم، جلسه دوم، سوره یوسف، آیه 2 49 کیلو بایت SWF 370
درس ششم، جلسه دوم، سوره یوسف، آیه 1 44 کیلو بایت SWF 351
درس ششم، جلسه دوم، سوره نحل، آیه 1 44 کیلو بایت SWF 433

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد