انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
درس هفتم، جلسه چهارم، سوره یوسف، آیه 53 44 کیلو بایت SWF 586
درس هفتم، جلسه دوم، تمرین دوم 179 کیلو بایت SWF 596
درس هفتم، جلسه دوم، تمرین اول 102 کیلو بایت SWF 574
درس هفتم، جلسه دوم، سوره اعراف، آیه 74 42 کیلو بایت SWF 546
درس هفتم، جلسه دوم، سوره غافر، آیه 44 51 کیلو بایت SWF 637
درس هفتم، جلسه دوم، سوره مائده، آیه 114 36 کیلو بایت SWF 614
درس هفتم: تلاوت آیات 257 تا 259 سوره بقره 387 کیلو بایت SWF 1,267
درس ششم: پیام قرآنی 6 کیلو بایت SWF 687
درس ششم: قطره اما دریا 24 کیلو بایت SWF 646
درس ششم: تلاوت آیات 3 تا 5 سوره مائده 389 کیلو بایت SWF 825
درس ششم، جلسه چهارم، سوره عنکبوت، آیات 1و2 72 کیلو بایت SWF 514
درس ششم، جلسه چهارم، سوره مریم، آیات 1و2 62 کیلو بایت SWF 544
درس ششم، جلسه چهارم، سوره طه، آیات 1و2 38 کیلو بایت SWF 568
درس ششم، جلسه دوم، تمرین دوم 178 کیلو بایت SWF 603
درس ششم، جلسه دوم، تمرین اول 104 کیلو بایت SWF 594
درس ششم، جلسه دوم، سوره شعراء، آیه 3 51 کیلو بایت SWF 556
درس ششم، جلسه دوم، سوره شعراء، آیات 1و2 44 کیلو بایت SWF 618
درس ششم، جلسه دوم، سوره یوسف، آیه 2 49 کیلو بایت SWF 566
درس ششم، جلسه دوم، سوره یوسف، آیه 1 44 کیلو بایت SWF 546
درس ششم، جلسه دوم، سوره نحل، آیه 1 44 کیلو بایت SWF 647

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد