انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
درس هفتم، جلسه چهارم، سوره یوسف، آیه 53 44 کیلو بایت SWF 881
درس هفتم، جلسه دوم، تمرین دوم 179 کیلو بایت SWF 850
درس هفتم، جلسه دوم، تمرین اول 102 کیلو بایت SWF 878
درس هفتم، جلسه دوم، سوره اعراف، آیه 74 42 کیلو بایت SWF 814
درس هفتم، جلسه دوم، سوره غافر، آیه 44 51 کیلو بایت SWF 944
درس هفتم، جلسه دوم، سوره مائده، آیه 114 36 کیلو بایت SWF 904
درس هفتم: تلاوت آیات 257 تا 259 سوره بقره 387 کیلو بایت SWF 1,781
درس ششم: پیام قرآنی 6 کیلو بایت SWF 997
درس ششم: قطره اما دریا 24 کیلو بایت SWF 937
درس ششم: تلاوت آیات 3 تا 5 سوره مائده 389 کیلو بایت SWF 1,258
درس ششم، جلسه چهارم، سوره عنکبوت، آیات 1و2 72 کیلو بایت SWF 786
درس ششم، جلسه چهارم، سوره مریم، آیات 1و2 62 کیلو بایت SWF 809
درس ششم، جلسه چهارم، سوره طه، آیات 1و2 38 کیلو بایت SWF 904
درس ششم، جلسه دوم، تمرین دوم 178 کیلو بایت SWF 891
درس ششم، جلسه دوم، تمرین اول 104 کیلو بایت SWF 847
درس ششم، جلسه دوم، سوره شعراء، آیه 3 51 کیلو بایت SWF 828
درس ششم، جلسه دوم، سوره شعراء، آیات 1و2 44 کیلو بایت SWF 889
درس ششم، جلسه دوم، سوره یوسف، آیه 2 49 کیلو بایت SWF 833
درس ششم، جلسه دوم، سوره یوسف، آیه 1 44 کیلو بایت SWF 798
درس ششم، جلسه دوم، سوره نحل، آیه 1 44 کیلو بایت SWF 955

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد