انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
درس هفتم، جلسه چهارم، سوره یوسف، آیه 53 44 کیلو بایت SWF 314
درس هفتم، جلسه دوم، تمرین دوم 179 کیلو بایت SWF 338
درس هفتم، جلسه دوم، تمرین اول 102 کیلو بایت SWF 317
درس هفتم، جلسه دوم، سوره اعراف، آیه 74 42 کیلو بایت SWF 286
درس هفتم، جلسه دوم، سوره غافر، آیه 44 51 کیلو بایت SWF 339
درس هفتم، جلسه دوم، سوره مائده، آیه 114 36 کیلو بایت SWF 334
درس هفتم: تلاوت آیات 257 تا 259 سوره بقره 387 کیلو بایت SWF 339
درس ششم: پیام قرآنی 6 کیلو بایت SWF 343
درس ششم: قطره اما دریا 24 کیلو بایت SWF 341
درس ششم: تلاوت آیات 3 تا 5 سوره مائده 389 کیلو بایت SWF 353
درس ششم، جلسه چهارم، سوره عنکبوت، آیات 1و2 72 کیلو بایت SWF 248
درس ششم، جلسه چهارم، سوره مریم، آیات 1و2 62 کیلو بایت SWF 304
درس ششم، جلسه چهارم، سوره طه، آیات 1و2 38 کیلو بایت SWF 311
درس ششم، جلسه دوم، تمرین دوم 178 کیلو بایت SWF 314
درس ششم، جلسه دوم، تمرین اول 104 کیلو بایت SWF 308
درس ششم، جلسه دوم، سوره شعراء، آیه 3 51 کیلو بایت SWF 313
درس ششم، جلسه دوم، سوره شعراء، آیات 1و2 44 کیلو بایت SWF 324
درس ششم، جلسه دوم، سوره یوسف، آیه 2 49 کیلو بایت SWF 308
درس ششم، جلسه دوم، سوره یوسف، آیه 1 44 کیلو بایت SWF 291
درس ششم، جلسه دوم، سوره نحل، آیه 1 44 کیلو بایت SWF 365

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد