انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
درس هفتم، جلسه چهارم، سوره یوسف، آیه 53 44 کیلو بایت SWF 760
درس هفتم، جلسه دوم، تمرین دوم 179 کیلو بایت SWF 756
درس هفتم، جلسه دوم، تمرین اول 102 کیلو بایت SWF 755
درس هفتم، جلسه دوم، سوره اعراف، آیه 74 42 کیلو بایت SWF 707
درس هفتم، جلسه دوم، سوره غافر، آیه 44 51 کیلو بایت SWF 826
درس هفتم، جلسه دوم، سوره مائده، آیه 114 36 کیلو بایت SWF 795
درس هفتم: تلاوت آیات 257 تا 259 سوره بقره 387 کیلو بایت SWF 1,585
درس ششم: پیام قرآنی 6 کیلو بایت SWF 867
درس ششم: قطره اما دریا 24 کیلو بایت SWF 818
درس ششم: تلاوت آیات 3 تا 5 سوره مائده 389 کیلو بایت SWF 1,088
درس ششم، جلسه چهارم، سوره عنکبوت، آیات 1و2 72 کیلو بایت SWF 673
درس ششم، جلسه چهارم، سوره مریم، آیات 1و2 62 کیلو بایت SWF 696
درس ششم، جلسه چهارم، سوره طه، آیات 1و2 38 کیلو بایت SWF 778
درس ششم، جلسه دوم، تمرین دوم 178 کیلو بایت SWF 778
درس ششم، جلسه دوم، تمرین اول 104 کیلو بایت SWF 733
درس ششم، جلسه دوم، سوره شعراء، آیه 3 51 کیلو بایت SWF 716
درس ششم، جلسه دوم، سوره شعراء، آیات 1و2 44 کیلو بایت SWF 764
درس ششم، جلسه دوم، سوره یوسف، آیه 2 49 کیلو بایت SWF 731
درس ششم، جلسه دوم، سوره یوسف، آیه 1 44 کیلو بایت SWF 690
درس ششم، جلسه دوم، سوره نحل، آیه 1 44 کیلو بایت SWF 832

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد