انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
درس پانزدهم: تلاوت آیات 1 تا 29 سوره تکویر 980 کیلو بایت SWF 960
درس پانزدهم: تلاوت آیات 1 تا 42 سوره عبس 1,299 کیلو بایت SWF 596
درس چهاردهم: تلاوت آیات 1 تا 30 سوره نباء 1,000 کیلو بایت SWF 586
درس چهاردهم: تلاوت آیات 64 تا 69 سوره یوسف 875 کیلو بایت SWF 576
درس سیزدهم: تلاوت آیات 1 تا 13 سوره جمعه 774 کیلو بایت SWF 638
درس سیزدهم: تلاوت آیات 56 تا 63 سوره نمل 869 کیلو بایت SWF 728
درس دوازدهم: تلاوت آیات 1 تا 12 سوره محمد 1,059 کیلو بایت SWF 520
درس دوازدهم: تلاوت آیات 38 تا 45 سوره آل عمران 843 کیلو بایت SWF 491
درس یازدهم: تلاوت آیات 52 تا 64 سوره طاها 747 کیلو بایت SWF 529
درس یازدهم: تلاوت آیات 1 تا 12 سوره ملک 815 کیلو بایت SWF 514
درس دهم: تلاوت آیات 1 تا 15 سوره قاف 955 کیلو بایت SWF 485
درس دهم: تلاوت آیات 109 تا 117 سوره هود 782 کیلو بایت SWF 595
درس نهم: تلاوت آیات 1 تا 9 سوره فتح 2,481 کیلو بایت SWF 626
درس نهم: تلاوت آیات 253 تا 256 سوره بقره 2,360 کیلو بایت SWF 568
درس هشتم: تلاوت آیات 1 تا 18 سوره دخان 2,379 کیلو بایت SWF 464
درس هشتم: تلاوت آیات 30 تا 37 سوره آل عمران 2,950 کیلو بایت SWF 545
درس هفتم: تلاوت آیات 1 تا 10 سوره شعراء 850 کیلو بایت SWF 469
درس هفتم: تلاوت آیات 94 تا 102 سوره نحل 856 کیلو بایت SWF 602
درس ششم: تلاوت آیات 76 تا 83 سوره اسراء 650 کیلو بایت SWF 1,318
درس پنجم: تلاوت آیات 102 تا 105 سوره آل عمران 1,736 کیلو بایت SWF 1,212

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد