انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
درس سوم: قطره اما دریا 42 کیلو بایت SWF 954
درس سوم: تلاوت آیات 196 تا 206 سوره اعراف 395 کیلو بایت SWF 1,585
درس سوم، جلسه دوم، تمرین دوم 176 کیلو بایت SWF 752
درس سوم، جلسه دوم، تمرین اول 102 کیلو بایت SWF 711
درس سوم، جلسه دوم، سوره روم، آیه 45 40 کیلو بایت SWF 845
درس سوم، جلسه دوم، سوره اعراف، آیه 59 36 کیلو بایت SWF 743
درس سوم: تلاوت آیات 188تا 195 سوره اعراف 3,057 کیلو بایت SWF 879
درس اول: پیام قرانی 5 کیلو بایت SWF 834
درس دوم: پیام قرآنی 4 کیلو بایت SWF 847
درس دوم: قطره اما دریا 42 کیلو بایت SWF 792
درس دوم: تلاوت آیات 17 تا 40 سوره الرحمن 3,004 کیلو بایت SWF 3,505
درس دوم، جلسه چهارم، سوره اسراء، آیه 70 37 کیلو بایت SWF 727
درس دوم، جلسه چهارم، سوره حجرات، آیه 13 29 کیلو بایت SWF 737
درس دوم، جلسه چهارم، سوره نوح، آیه 3 29 کیلو بایت SWF 778
درس دوم، جلسه دوم، تمرین دوم 163 کیلو بایت SWF 742
درس دوم، جلسه دوم، تمرین اول 104 کیلو بایت SWF 786
درس دوم، جلسه دوم، سوره صاد، آیه 71 49 کیلو بایت SWF 843
درس دوم، جلسه دوم، سوره نحل، آیه 12 33 کیلو بایت SWF 771
درس دوم، جلسه دوم، سوره بقره، آیه 29 28 کیلو بایت SWF 761
درس دوم: تلاوت آیات 50تا55 سوره قمر و اتا6 سوره الرحمن 2,203 کیلو بایت SWF 923

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد