انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
درس سوم: قطره اما دریا 42 کیلو بایت SWF 444
درس سوم: تلاوت آیات 196 تا 206 سوره اعراف 395 کیلو بایت SWF 608
درس سوم، جلسه دوم، تمرین دوم 176 کیلو بایت SWF 394
درس سوم، جلسه دوم، تمرین اول 102 کیلو بایت SWF 392
درس سوم، جلسه دوم، سوره روم، آیه 45 40 کیلو بایت SWF 405
درس سوم، جلسه دوم، سوره اعراف، آیه 59 36 کیلو بایت SWF 367
درس سوم: تلاوت آیات 188تا 195 سوره اعراف 3,057 کیلو بایت SWF 460
درس اول: پیام قرانی 5 کیلو بایت SWF 440
درس دوم: پیام قرآنی 4 کیلو بایت SWF 436
درس دوم: قطره اما دریا 42 کیلو بایت SWF 389
درس دوم: تلاوت آیات 17 تا 40 سوره الرحمن 3,004 کیلو بایت SWF 747
درس دوم، جلسه چهارم، سوره اسراء، آیه 70 37 کیلو بایت SWF 391
درس دوم، جلسه چهارم، سوره حجرات، آیه 13 29 کیلو بایت SWF 374
درس دوم، جلسه چهارم، سوره نوح، آیه 3 29 کیلو بایت SWF 395
درس دوم، جلسه دوم، تمرین دوم 163 کیلو بایت SWF 385
درس دوم، جلسه دوم، تمرین اول 104 کیلو بایت SWF 433
درس دوم، جلسه دوم، سوره صاد، آیه 71 49 کیلو بایت SWF 440
درس دوم، جلسه دوم، سوره نحل، آیه 12 33 کیلو بایت SWF 401
درس دوم، جلسه دوم، سوره بقره، آیه 29 28 کیلو بایت SWF 397
درس دوم: تلاوت آیات 50تا55 سوره قمر و اتا6 سوره الرحمن 2,203 کیلو بایت SWF 517

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد