انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
درس سوم: قطره اما دریا 42 کیلو بایت SWF 336
درس سوم: تلاوت آیات 196 تا 206 سوره اعراف 395 کیلو بایت SWF 382
درس سوم، جلسه دوم، تمرین دوم 176 کیلو بایت SWF 307
درس سوم، جلسه دوم، تمرین اول 102 کیلو بایت SWF 308
درس سوم، جلسه دوم، سوره روم، آیه 45 40 کیلو بایت SWF 322
درس سوم، جلسه دوم، سوره اعراف، آیه 59 36 کیلو بایت SWF 255
درس سوم: تلاوت آیات 188تا 195 سوره اعراف 3,057 کیلو بایت SWF 338
درس اول: پیام قرانی 5 کیلو بایت SWF 351
درس دوم: پیام قرآنی 4 کیلو بایت SWF 325
درس دوم: قطره اما دریا 42 کیلو بایت SWF 285
درس دوم: تلاوت آیات 17 تا 40 سوره الرحمن 3,004 کیلو بایت SWF 361
درس دوم، جلسه چهارم، سوره اسراء، آیه 70 37 کیلو بایت SWF 304
درس دوم، جلسه چهارم، سوره حجرات، آیه 13 29 کیلو بایت SWF 288
درس دوم، جلسه چهارم، سوره نوح، آیه 3 29 کیلو بایت SWF 307
درس دوم، جلسه دوم، تمرین دوم 163 کیلو بایت SWF 288
درس دوم، جلسه دوم، تمرین اول 104 کیلو بایت SWF 326
درس دوم، جلسه دوم، سوره صاد، آیه 71 49 کیلو بایت SWF 304
درس دوم، جلسه دوم، سوره نحل، آیه 12 33 کیلو بایت SWF 296
درس دوم، جلسه دوم، سوره بقره، آیه 29 28 کیلو بایت SWF 291
درس دوم: تلاوت آیات 50تا55 سوره قمر و اتا6 سوره الرحمن 2,203 کیلو بایت SWF 344

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد