انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
درس سوم: قطره اما دریا 42 کیلو بایت SWF 415
درس سوم: تلاوت آیات 196 تا 206 سوره اعراف 395 کیلو بایت SWF 557
درس سوم، جلسه دوم، تمرین دوم 176 کیلو بایت SWF 367
درس سوم، جلسه دوم، تمرین اول 102 کیلو بایت SWF 368
درس سوم، جلسه دوم، سوره روم، آیه 45 40 کیلو بایت SWF 380
درس سوم، جلسه دوم، سوره اعراف، آیه 59 36 کیلو بایت SWF 337
درس سوم: تلاوت آیات 188تا 195 سوره اعراف 3,057 کیلو بایت SWF 417
درس اول: پیام قرانی 5 کیلو بایت SWF 415
درس دوم: پیام قرآنی 4 کیلو بایت SWF 408
درس دوم: قطره اما دریا 42 کیلو بایت SWF 365
درس دوم: تلاوت آیات 17 تا 40 سوره الرحمن 3,004 کیلو بایت SWF 650
درس دوم، جلسه چهارم، سوره اسراء، آیه 70 37 کیلو بایت SWF 369
درس دوم، جلسه چهارم، سوره حجرات، آیه 13 29 کیلو بایت SWF 350
درس دوم، جلسه چهارم، سوره نوح، آیه 3 29 کیلو بایت SWF 373
درس دوم، جلسه دوم، تمرین دوم 163 کیلو بایت SWF 361
درس دوم، جلسه دوم، تمرین اول 104 کیلو بایت SWF 411
درس دوم، جلسه دوم، سوره صاد، آیه 71 49 کیلو بایت SWF 412
درس دوم، جلسه دوم، سوره نحل، آیه 12 33 کیلو بایت SWF 374
درس دوم، جلسه دوم، سوره بقره، آیه 29 28 کیلو بایت SWF 374
درس دوم: تلاوت آیات 50تا55 سوره قمر و اتا6 سوره الرحمن 2,203 کیلو بایت SWF 462

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد