انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
درس سوم: قطره اما دریا 42 کیلو بایت SWF 461
درس سوم: تلاوت آیات 196 تا 206 سوره اعراف 395 کیلو بایت SWF 633
درس سوم، جلسه دوم، تمرین دوم 176 کیلو بایت SWF 413
درس سوم، جلسه دوم، تمرین اول 102 کیلو بایت SWF 408
درس سوم، جلسه دوم، سوره روم، آیه 45 40 کیلو بایت SWF 422
درس سوم، جلسه دوم، سوره اعراف، آیه 59 36 کیلو بایت SWF 389
درس سوم: تلاوت آیات 188تا 195 سوره اعراف 3,057 کیلو بایت SWF 480
درس اول: پیام قرانی 5 کیلو بایت SWF 460
درس دوم: پیام قرآنی 4 کیلو بایت SWF 454
درس دوم: قطره اما دریا 42 کیلو بایت SWF 412
درس دوم: تلاوت آیات 17 تا 40 سوره الرحمن 3,004 کیلو بایت SWF 778
درس دوم، جلسه چهارم، سوره اسراء، آیه 70 37 کیلو بایت SWF 408
درس دوم، جلسه چهارم، سوره حجرات، آیه 13 29 کیلو بایت SWF 396
درس دوم، جلسه چهارم، سوره نوح، آیه 3 29 کیلو بایت SWF 412
درس دوم، جلسه دوم، تمرین دوم 163 کیلو بایت SWF 400
درس دوم، جلسه دوم، تمرین اول 104 کیلو بایت SWF 447
درس دوم، جلسه دوم، سوره صاد، آیه 71 49 کیلو بایت SWF 457
درس دوم، جلسه دوم، سوره نحل، آیه 12 33 کیلو بایت SWF 420
درس دوم، جلسه دوم، سوره بقره، آیه 29 28 کیلو بایت SWF 414
درس دوم: تلاوت آیات 50تا55 سوره قمر و اتا6 سوره الرحمن 2,203 کیلو بایت SWF 545

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد