انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
درس سوم: قطره اما دریا 42 کیلو بایت SWF 554
درس سوم: تلاوت آیات 196 تا 206 سوره اعراف 395 کیلو بایت SWF 714
درس سوم، جلسه دوم، تمرین دوم 176 کیلو بایت SWF 472
درس سوم، جلسه دوم، تمرین اول 102 کیلو بایت SWF 457
درس سوم، جلسه دوم، سوره روم، آیه 45 40 کیلو بایت SWF 474
درس سوم، جلسه دوم، سوره اعراف، آیه 59 36 کیلو بایت SWF 457
درس سوم: تلاوت آیات 188تا 195 سوره اعراف 3,057 کیلو بایت SWF 544
درس اول: پیام قرانی 5 کیلو بایت SWF 528
درس دوم: پیام قرآنی 4 کیلو بایت SWF 511
درس دوم: قطره اما دریا 42 کیلو بایت SWF 475
درس دوم: تلاوت آیات 17 تا 40 سوره الرحمن 3,004 کیلو بایت SWF 1,403
درس دوم، جلسه چهارم، سوره اسراء، آیه 70 37 کیلو بایت SWF 456
درس دوم، جلسه چهارم، سوره حجرات، آیه 13 29 کیلو بایت SWF 452
درس دوم، جلسه چهارم، سوره نوح، آیه 3 29 کیلو بایت SWF 468
درس دوم، جلسه دوم، تمرین دوم 163 کیلو بایت SWF 457
درس دوم، جلسه دوم، تمرین اول 104 کیلو بایت SWF 502
درس دوم، جلسه دوم، سوره صاد، آیه 71 49 کیلو بایت SWF 514
درس دوم، جلسه دوم، سوره نحل، آیه 12 33 کیلو بایت SWF 476
درس دوم، جلسه دوم، سوره بقره، آیه 29 28 کیلو بایت SWF 467
درس دوم: تلاوت آیات 50تا55 سوره قمر و اتا6 سوره الرحمن 2,203 کیلو بایت SWF 602

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد