انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
درس سوم: قطره اما دریا 42 کیلو بایت SWF 484
درس سوم: تلاوت آیات 196 تا 206 سوره اعراف 395 کیلو بایت SWF 653
درس سوم، جلسه دوم، تمرین دوم 176 کیلو بایت SWF 432
درس سوم، جلسه دوم، تمرین اول 102 کیلو بایت SWF 423
درس سوم، جلسه دوم، سوره روم، آیه 45 40 کیلو بایت SWF 438
درس سوم، جلسه دوم، سوره اعراف، آیه 59 36 کیلو بایت SWF 409
درس سوم: تلاوت آیات 188تا 195 سوره اعراف 3,057 کیلو بایت SWF 499
درس اول: پیام قرانی 5 کیلو بایت SWF 482
درس دوم: پیام قرآنی 4 کیلو بایت SWF 475
درس دوم: قطره اما دریا 42 کیلو بایت SWF 434
درس دوم: تلاوت آیات 17 تا 40 سوره الرحمن 3,004 کیلو بایت SWF 848
درس دوم، جلسه چهارم، سوره اسراء، آیه 70 37 کیلو بایت SWF 422
درس دوم، جلسه چهارم، سوره حجرات، آیه 13 29 کیلو بایت SWF 410
درس دوم، جلسه چهارم، سوره نوح، آیه 3 29 کیلو بایت SWF 428
درس دوم، جلسه دوم، تمرین دوم 163 کیلو بایت SWF 419
درس دوم، جلسه دوم، تمرین اول 104 کیلو بایت SWF 465
درس دوم، جلسه دوم، سوره صاد، آیه 71 49 کیلو بایت SWF 476
درس دوم، جلسه دوم، سوره نحل، آیه 12 33 کیلو بایت SWF 435
درس دوم، جلسه دوم، سوره بقره، آیه 29 28 کیلو بایت SWF 435
درس دوم: تلاوت آیات 50تا55 سوره قمر و اتا6 سوره الرحمن 2,203 کیلو بایت SWF 565

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد