انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
درس سوم: قطره اما دریا 42 کیلو بایت SWF 1,075
درس سوم: تلاوت آیات 196 تا 206 سوره اعراف 395 کیلو بایت SWF 1,973
درس سوم، جلسه دوم، تمرین دوم 176 کیلو بایت SWF 876
درس سوم، جلسه دوم، تمرین اول 102 کیلو بایت SWF 815
درس سوم، جلسه دوم، سوره روم، آیه 45 40 کیلو بایت SWF 1,051
درس سوم، جلسه دوم، سوره اعراف، آیه 59 36 کیلو بایت SWF 858
درس سوم: تلاوت آیات 188تا 195 سوره اعراف 3,057 کیلو بایت SWF 1,048
درس اول: پیام قرانی 5 کیلو بایت SWF 1,071
درس دوم: پیام قرآنی 4 کیلو بایت SWF 966
درس دوم: قطره اما دریا 42 کیلو بایت SWF 961
درس دوم: تلاوت آیات 17 تا 40 سوره الرحمن 3,004 کیلو بایت SWF 3,684
درس دوم، جلسه چهارم، سوره اسراء، آیه 70 37 کیلو بایت SWF 844
درس دوم، جلسه چهارم، سوره حجرات، آیه 13 29 کیلو بایت SWF 851
درس دوم، جلسه چهارم، سوره نوح، آیه 3 29 کیلو بایت SWF 891
درس دوم، جلسه دوم، تمرین دوم 163 کیلو بایت SWF 863
درس دوم، جلسه دوم، تمرین اول 104 کیلو بایت SWF 908
درس دوم، جلسه دوم، سوره صاد، آیه 71 49 کیلو بایت SWF 950
درس دوم، جلسه دوم، سوره نحل، آیه 12 33 کیلو بایت SWF 889
درس دوم، جلسه دوم، سوره بقره، آیه 29 28 کیلو بایت SWF 886
درس دوم: تلاوت آیات 50تا55 سوره قمر و اتا6 سوره الرحمن 2,203 کیلو بایت SWF 1,061

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد