انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
درس اول، جلسه دوم، تمرین دوم 176 کیلو بایت SWF 452
درس اول، جلسه دوم، تمرین اول 101 کیلو بایت SWF 404
درس اول، جلسه دوم، سوره نور، آیه 56 48 کیلو بایت SWF 430
درس اول، جلسه دوم، سوره لقمان، آیه 17 39 کیلو بایت SWF 418
درس اول، جلسه دوم، سوره لقمان، آیه 4 51 کیلو بایت SWF 387
درس اول، جلسه دوم، سوره لقمان، آیه 3 28 کیلو بایت SWF 368
درس اول، جلسه دوم، سوره لقمان، آیه 1و2 44 کیلو بایت SWF 406
درس اول، جلسه اول، سوره قاف، آیه 45 113 کیلو بایت SWF 428
درس اول، جلسه اول، الف بعد از واو آخر 20 کیلو بایت SWF 439
درس اول، جلسه اول، الف بعد از واو آخر 21 کیلو بایت SWF 394
درس اول، جلسه اول، یاء پایه همزه 19 کیلو بایت SWF 400
درس اول، جلسه اول، یاء پایه همزه 13 کیلو بایت SWF 478
درس اول، جلسه اول، واو پایه همزه 19 کیلو بایت SWF 351
درس اول، جلسه اول، واو پایه همزه 17 کیلو بایت SWF 420
درس اول، جلسه اول، یاء بعد از تنوین فتحه 21 کیلو بایت SWF 401
درس اول، جلسه اول، یاء بعد از تنوین فتحه 14 کیلو بایت SWF 399
درس اول، جلسه اول، یاء زیر الف کوچک 29 کیلو بایت SWF 404
درس اول، جلسه اول، سوره بقره، آیه 121 15 کیلو بایت SWF 408
درس اول، جلسه اول، سوره حشر، آیه 21 21 کیلو بایت SWF 393
درس اول، جلسه اول، سوره دخان، آیه 3 32 کیلو بایت SWF 387

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد