انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
درس اول، جلسه دوم، تمرین دوم 176 کیلو بایت SWF 707
درس اول، جلسه دوم، تمرین اول 101 کیلو بایت SWF 657
درس اول، جلسه دوم، سوره نور، آیه 56 48 کیلو بایت SWF 684
درس اول، جلسه دوم، سوره لقمان، آیه 17 39 کیلو بایت SWF 654
درس اول، جلسه دوم، سوره لقمان، آیه 4 51 کیلو بایت SWF 625
درس اول، جلسه دوم، سوره لقمان، آیه 3 28 کیلو بایت SWF 597
درس اول، جلسه دوم، سوره لقمان، آیه 1و2 44 کیلو بایت SWF 631
درس اول، جلسه اول، سوره قاف، آیه 45 113 کیلو بایت SWF 667
درس اول، جلسه اول، الف بعد از واو آخر 20 کیلو بایت SWF 664
درس اول، جلسه اول، الف بعد از واو آخر 21 کیلو بایت SWF 631
درس اول، جلسه اول، یاء پایه همزه 19 کیلو بایت SWF 619
درس اول، جلسه اول، یاء پایه همزه 13 کیلو بایت SWF 711
درس اول، جلسه اول، واو پایه همزه 19 کیلو بایت SWF 576
درس اول، جلسه اول، واو پایه همزه 17 کیلو بایت SWF 640
درس اول، جلسه اول، یاء بعد از تنوین فتحه 21 کیلو بایت SWF 599
درس اول، جلسه اول، یاء بعد از تنوین فتحه 14 کیلو بایت SWF 600
درس اول، جلسه اول، یاء زیر الف کوچک 29 کیلو بایت SWF 661
درس اول، جلسه اول، سوره بقره، آیه 121 15 کیلو بایت SWF 612
درس اول، جلسه اول، سوره حشر، آیه 21 21 کیلو بایت SWF 629
درس اول، جلسه اول، سوره دخان، آیه 3 32 کیلو بایت SWF 613

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد