انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
درس اول، جلسه دوم، تمرین دوم 176 کیلو بایت SWF 359
درس اول، جلسه دوم، تمرین اول 101 کیلو بایت SWF 334
درس اول، جلسه دوم، سوره نور، آیه 56 48 کیلو بایت SWF 332
درس اول، جلسه دوم، سوره لقمان، آیه 17 39 کیلو بایت SWF 340
درس اول، جلسه دوم، سوره لقمان، آیه 4 51 کیلو بایت SWF 306
درس اول، جلسه دوم، سوره لقمان، آیه 3 28 کیلو بایت SWF 297
درس اول، جلسه دوم، سوره لقمان، آیه 1و2 44 کیلو بایت SWF 327
درس اول، جلسه اول، سوره قاف، آیه 45 113 کیلو بایت SWF 345
درس اول، جلسه اول، الف بعد از واو آخر 20 کیلو بایت SWF 339
درس اول، جلسه اول، الف بعد از واو آخر 21 کیلو بایت SWF 325
درس اول، جلسه اول، یاء پایه همزه 19 کیلو بایت SWF 323
درس اول، جلسه اول، یاء پایه همزه 13 کیلو بایت SWF 351
درس اول، جلسه اول، واو پایه همزه 19 کیلو بایت SWF 263
درس اول، جلسه اول، واو پایه همزه 17 کیلو بایت SWF 349
درس اول، جلسه اول، یاء بعد از تنوین فتحه 21 کیلو بایت SWF 329
درس اول، جلسه اول، یاء بعد از تنوین فتحه 14 کیلو بایت SWF 321
درس اول، جلسه اول، یاء زیر الف کوچک 29 کیلو بایت SWF 330
درس اول، جلسه اول، سوره بقره، آیه 121 15 کیلو بایت SWF 336
درس اول، جلسه اول، سوره حشر، آیه 21 21 کیلو بایت SWF 323
درس اول، جلسه اول، سوره دخان، آیه 3 32 کیلو بایت SWF 322

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد