انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
درس اول، جلسه دوم، تمرین دوم 176 کیلو بایت SWF 401
درس اول، جلسه دوم، تمرین اول 101 کیلو بایت SWF 364
درس اول، جلسه دوم، سوره نور، آیه 56 48 کیلو بایت SWF 373
درس اول، جلسه دوم، سوره لقمان، آیه 17 39 کیلو بایت SWF 379
درس اول، جلسه دوم، سوره لقمان، آیه 4 51 کیلو بایت SWF 344
درس اول، جلسه دوم، سوره لقمان، آیه 3 28 کیلو بایت SWF 327
درس اول، جلسه دوم، سوره لقمان، آیه 1و2 44 کیلو بایت SWF 363
درس اول، جلسه اول، سوره قاف، آیه 45 113 کیلو بایت SWF 376
درس اول، جلسه اول، الف بعد از واو آخر 20 کیلو بایت SWF 398
درس اول، جلسه اول، الف بعد از واو آخر 21 کیلو بایت SWF 358
درس اول، جلسه اول، یاء پایه همزه 19 کیلو بایت SWF 356
درس اول، جلسه اول، یاء پایه همزه 13 کیلو بایت SWF 432
درس اول، جلسه اول، واو پایه همزه 19 کیلو بایت SWF 296
درس اول، جلسه اول، واو پایه همزه 17 کیلو بایت SWF 374
درس اول، جلسه اول، یاء بعد از تنوین فتحه 21 کیلو بایت SWF 362
درس اول، جلسه اول، یاء بعد از تنوین فتحه 14 کیلو بایت SWF 351
درس اول، جلسه اول، یاء زیر الف کوچک 29 کیلو بایت SWF 359
درس اول، جلسه اول، سوره بقره، آیه 121 15 کیلو بایت SWF 366
درس اول، جلسه اول، سوره حشر، آیه 21 21 کیلو بایت SWF 351
درس اول، جلسه اول، سوره دخان، آیه 3 32 کیلو بایت SWF 349

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد