انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
درس اول، جلسه دوم، تمرین دوم 176 کیلو بایت SWF 485
درس اول، جلسه دوم، تمرین اول 101 کیلو بایت SWF 435
درس اول، جلسه دوم، سوره نور، آیه 56 48 کیلو بایت SWF 465
درس اول، جلسه دوم، سوره لقمان، آیه 17 39 کیلو بایت SWF 449
درس اول، جلسه دوم، سوره لقمان، آیه 4 51 کیلو بایت SWF 419
درس اول، جلسه دوم، سوره لقمان، آیه 3 28 کیلو بایت SWF 395
درس اول، جلسه دوم، سوره لقمان، آیه 1و2 44 کیلو بایت SWF 436
درس اول، جلسه اول، سوره قاف، آیه 45 113 کیلو بایت SWF 459
درس اول، جلسه اول، الف بعد از واو آخر 20 کیلو بایت SWF 465
درس اول، جلسه اول، الف بعد از واو آخر 21 کیلو بایت SWF 430
درس اول، جلسه اول، یاء پایه همزه 19 کیلو بایت SWF 426
درس اول، جلسه اول، یاء پایه همزه 13 کیلو بایت SWF 512
درس اول، جلسه اول، واو پایه همزه 19 کیلو بایت SWF 378
درس اول، جلسه اول، واو پایه همزه 17 کیلو بایت SWF 448
درس اول، جلسه اول، یاء بعد از تنوین فتحه 21 کیلو بایت SWF 432
درس اول، جلسه اول، یاء بعد از تنوین فتحه 14 کیلو بایت SWF 434
درس اول، جلسه اول، یاء زیر الف کوچک 29 کیلو بایت SWF 439
درس اول، جلسه اول، سوره بقره، آیه 121 15 کیلو بایت SWF 435
درس اول، جلسه اول، سوره حشر، آیه 21 21 کیلو بایت SWF 419
درس اول، جلسه اول، سوره دخان، آیه 3 32 کیلو بایت SWF 417

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد