انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
درس اول، جلسه دوم، تمرین دوم 176 کیلو بایت SWF 568
درس اول، جلسه دوم، تمرین اول 101 کیلو بایت SWF 514
درس اول، جلسه دوم، سوره نور، آیه 56 48 کیلو بایت SWF 552
درس اول، جلسه دوم، سوره لقمان، آیه 17 39 کیلو بایت SWF 533
درس اول، جلسه دوم، سوره لقمان، آیه 4 51 کیلو بایت SWF 514
درس اول، جلسه دوم، سوره لقمان، آیه 3 28 کیلو بایت SWF 481
درس اول، جلسه دوم، سوره لقمان، آیه 1و2 44 کیلو بایت SWF 513
درس اول، جلسه اول، سوره قاف، آیه 45 113 کیلو بایت SWF 548
درس اول، جلسه اول، الف بعد از واو آخر 20 کیلو بایت SWF 550
درس اول، جلسه اول، الف بعد از واو آخر 21 کیلو بایت SWF 510
درس اول، جلسه اول، یاء پایه همزه 19 کیلو بایت SWF 490
درس اول، جلسه اول، یاء پایه همزه 13 کیلو بایت SWF 594
درس اول، جلسه اول، واو پایه همزه 19 کیلو بایت SWF 460
درس اول، جلسه اول، واو پایه همزه 17 کیلو بایت SWF 526
درس اول، جلسه اول، یاء بعد از تنوین فتحه 21 کیلو بایت SWF 496
درس اول، جلسه اول، یاء بعد از تنوین فتحه 14 کیلو بایت SWF 496
درس اول، جلسه اول، یاء زیر الف کوچک 29 کیلو بایت SWF 529
درس اول، جلسه اول، سوره بقره، آیه 121 15 کیلو بایت SWF 505
درس اول، جلسه اول، سوره حشر، آیه 21 21 کیلو بایت SWF 492
درس اول، جلسه اول، سوره دخان، آیه 3 32 کیلو بایت SWF 489

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد