انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
درس اول، جلسه دوم، تمرین دوم 176 کیلو بایت SWF 532
درس اول، جلسه دوم، تمرین اول 101 کیلو بایت SWF 485
درس اول، جلسه دوم، سوره نور، آیه 56 48 کیلو بایت SWF 515
درس اول، جلسه دوم، سوره لقمان، آیه 17 39 کیلو بایت SWF 498
درس اول، جلسه دوم، سوره لقمان، آیه 4 51 کیلو بایت SWF 470
درس اول، جلسه دوم، سوره لقمان، آیه 3 28 کیلو بایت SWF 441
درس اول، جلسه دوم، سوره لقمان، آیه 1و2 44 کیلو بایت SWF 482
درس اول، جلسه اول، سوره قاف، آیه 45 113 کیلو بایت SWF 511
درس اول، جلسه اول، الف بعد از واو آخر 20 کیلو بایت SWF 512
درس اول، جلسه اول، الف بعد از واو آخر 21 کیلو بایت SWF 477
درس اول، جلسه اول، یاء پایه همزه 19 کیلو بایت SWF 466
درس اول، جلسه اول، یاء پایه همزه 13 کیلو بایت SWF 557
درس اول، جلسه اول، واو پایه همزه 19 کیلو بایت SWF 424
درس اول، جلسه اول، واو پایه همزه 17 کیلو بایت SWF 496
درس اول، جلسه اول، یاء بعد از تنوین فتحه 21 کیلو بایت SWF 471
درس اول، جلسه اول، یاء بعد از تنوین فتحه 14 کیلو بایت SWF 469
درس اول، جلسه اول، یاء زیر الف کوچک 29 کیلو بایت SWF 486
درس اول، جلسه اول، سوره بقره، آیه 121 15 کیلو بایت SWF 476
درس اول، جلسه اول، سوره حشر، آیه 21 21 کیلو بایت SWF 459
درس اول، جلسه اول، سوره دخان، آیه 3 32 کیلو بایت SWF 462

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد