انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
درس اول، جلسه دوم، تمرین دوم 176 کیلو بایت SWF 462
درس اول، جلسه دوم، تمرین اول 101 کیلو بایت SWF 416
درس اول، جلسه دوم، سوره نور، آیه 56 48 کیلو بایت SWF 444
درس اول، جلسه دوم، سوره لقمان، آیه 17 39 کیلو بایت SWF 431
درس اول، جلسه دوم، سوره لقمان، آیه 4 51 کیلو بایت SWF 398
درس اول، جلسه دوم، سوره لقمان، آیه 3 28 کیلو بایت SWF 379
درس اول، جلسه دوم، سوره لقمان، آیه 1و2 44 کیلو بایت SWF 418
درس اول، جلسه اول، سوره قاف، آیه 45 113 کیلو بایت SWF 439
درس اول، جلسه اول، الف بعد از واو آخر 20 کیلو بایت SWF 449
درس اول، جلسه اول، الف بعد از واو آخر 21 کیلو بایت SWF 407
درس اول، جلسه اول، یاء پایه همزه 19 کیلو بایت SWF 412
درس اول، جلسه اول، یاء پایه همزه 13 کیلو بایت SWF 493
درس اول، جلسه اول، واو پایه همزه 19 کیلو بایت SWF 358
درس اول، جلسه اول، واو پایه همزه 17 کیلو بایت SWF 431
درس اول، جلسه اول، یاء بعد از تنوین فتحه 21 کیلو بایت SWF 415
درس اول، جلسه اول، یاء بعد از تنوین فتحه 14 کیلو بایت SWF 412
درس اول، جلسه اول، یاء زیر الف کوچک 29 کیلو بایت SWF 418
درس اول، جلسه اول، سوره بقره، آیه 121 15 کیلو بایت SWF 419
درس اول، جلسه اول، سوره حشر، آیه 21 21 کیلو بایت SWF 404
درس اول، جلسه اول، سوره دخان، آیه 3 32 کیلو بایت SWF 398

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد