انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
درس اول، جلسه دوم، تمرین دوم 176 کیلو بایت SWF 418
درس اول، جلسه دوم، تمرین اول 101 کیلو بایت SWF 377
درس اول، جلسه دوم، سوره نور، آیه 56 48 کیلو بایت SWF 390
درس اول، جلسه دوم، سوره لقمان، آیه 17 39 کیلو بایت SWF 391
درس اول، جلسه دوم، سوره لقمان، آیه 4 51 کیلو بایت SWF 356
درس اول، جلسه دوم، سوره لقمان، آیه 3 28 کیلو بایت SWF 339
درس اول، جلسه دوم، سوره لقمان، آیه 1و2 44 کیلو بایت SWF 376
درس اول، جلسه اول، سوره قاف، آیه 45 113 کیلو بایت SWF 387
درس اول، جلسه اول، الف بعد از واو آخر 20 کیلو بایت SWF 410
درس اول، جلسه اول، الف بعد از واو آخر 21 کیلو بایت SWF 367
درس اول، جلسه اول، یاء پایه همزه 19 کیلو بایت SWF 367
درس اول، جلسه اول، یاء پایه همزه 13 کیلو بایت SWF 443
درس اول، جلسه اول، واو پایه همزه 19 کیلو بایت SWF 313
درس اول، جلسه اول، واو پایه همزه 17 کیلو بایت SWF 387
درس اول، جلسه اول، یاء بعد از تنوین فتحه 21 کیلو بایت SWF 373
درس اول، جلسه اول، یاء بعد از تنوین فتحه 14 کیلو بایت SWF 368
درس اول، جلسه اول، یاء زیر الف کوچک 29 کیلو بایت SWF 372
درس اول، جلسه اول، سوره بقره، آیه 121 15 کیلو بایت SWF 380
درس اول، جلسه اول، سوره حشر، آیه 21 21 کیلو بایت SWF 363
درس اول، جلسه اول، سوره دخان، آیه 3 32 کیلو بایت SWF 359

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد