انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
درس اول، جلسه دوم، تمرین دوم 176 کیلو بایت SWF 509
درس اول، جلسه دوم، تمرین اول 101 کیلو بایت SWF 457
درس اول، جلسه دوم، سوره نور، آیه 56 48 کیلو بایت SWF 489
درس اول، جلسه دوم، سوره لقمان، آیه 17 39 کیلو بایت SWF 470
درس اول، جلسه دوم، سوره لقمان، آیه 4 51 کیلو بایت SWF 443
درس اول، جلسه دوم، سوره لقمان، آیه 3 28 کیلو بایت SWF 419
درس اول، جلسه دوم، سوره لقمان، آیه 1و2 44 کیلو بایت SWF 458
درس اول، جلسه اول، سوره قاف، آیه 45 113 کیلو بایت SWF 483
درس اول، جلسه اول، الف بعد از واو آخر 20 کیلو بایت SWF 487
درس اول، جلسه اول، الف بعد از واو آخر 21 کیلو بایت SWF 453
درس اول، جلسه اول، یاء پایه همزه 19 کیلو بایت SWF 448
درس اول، جلسه اول، یاء پایه همزه 13 کیلو بایت SWF 535
درس اول، جلسه اول، واو پایه همزه 19 کیلو بایت SWF 401
درس اول، جلسه اول، واو پایه همزه 17 کیلو بایت SWF 472
درس اول، جلسه اول، یاء بعد از تنوین فتحه 21 کیلو بایت SWF 452
درس اول، جلسه اول، یاء بعد از تنوین فتحه 14 کیلو بایت SWF 451
درس اول، جلسه اول، یاء زیر الف کوچک 29 کیلو بایت SWF 461
درس اول، جلسه اول، سوره بقره، آیه 121 15 کیلو بایت SWF 456
درس اول، جلسه اول، سوره حشر، آیه 21 21 کیلو بایت SWF 438
درس اول، جلسه اول، سوره دخان، آیه 3 32 کیلو بایت SWF 438

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد