انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
درس اول، جلسه دوم، تمرین دوم 176 کیلو بایت SWF 995
درس اول، جلسه دوم، تمرین اول 101 کیلو بایت SWF 998
درس اول، جلسه دوم، سوره نور، آیه 56 48 کیلو بایت SWF 994
درس اول، جلسه دوم، سوره لقمان، آیه 17 39 کیلو بایت SWF 951
درس اول، جلسه دوم، سوره لقمان، آیه 4 51 کیلو بایت SWF 930
درس اول، جلسه دوم، سوره لقمان، آیه 3 28 کیلو بایت SWF 878
درس اول، جلسه دوم، سوره لقمان، آیه 1و2 44 کیلو بایت SWF 902
درس اول، جلسه اول، سوره قاف، آیه 45 113 کیلو بایت SWF 961
درس اول، جلسه اول، الف بعد از واو آخر 20 کیلو بایت SWF 969
درس اول، جلسه اول، الف بعد از واو آخر 21 کیلو بایت SWF 959
درس اول، جلسه اول، یاء پایه همزه 19 کیلو بایت SWF 981
درس اول، جلسه اول، یاء پایه همزه 13 کیلو بایت SWF 1,070
درس اول، جلسه اول، واو پایه همزه 19 کیلو بایت SWF 1,149
درس اول، جلسه اول، واو پایه همزه 17 کیلو بایت SWF 963
درس اول، جلسه اول، یاء بعد از تنوین فتحه 21 کیلو بایت SWF 968
درس اول، جلسه اول، یاء بعد از تنوین فتحه 14 کیلو بایت SWF 935
درس اول، جلسه اول، یاء زیر الف کوچک 29 کیلو بایت SWF 1,175
درس اول، جلسه اول، سوره بقره، آیه 121 15 کیلو بایت SWF 902
درس اول، جلسه اول، سوره حشر، آیه 21 21 کیلو بایت SWF 978
درس اول، جلسه اول، سوره دخان، آیه 3 32 کیلو بایت SWF 906

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد