انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
درس اول، جلسه دوم، تمرین دوم 176 کیلو بایت SWF 881
درس اول، جلسه دوم، تمرین اول 101 کیلو بایت SWF 860
درس اول، جلسه دوم، سوره نور، آیه 56 48 کیلو بایت SWF 869
درس اول، جلسه دوم، سوره لقمان، آیه 17 39 کیلو بایت SWF 847
درس اول، جلسه دوم، سوره لقمان، آیه 4 51 کیلو بایت SWF 809
درس اول، جلسه دوم، سوره لقمان، آیه 3 28 کیلو بایت SWF 764
درس اول، جلسه دوم، سوره لقمان، آیه 1و2 44 کیلو بایت SWF 791
درس اول، جلسه اول، سوره قاف، آیه 45 113 کیلو بایت SWF 844
درس اول، جلسه اول، الف بعد از واو آخر 20 کیلو بایت SWF 837
درس اول، جلسه اول، الف بعد از واو آخر 21 کیلو بایت SWF 815
درس اول، جلسه اول، یاء پایه همزه 19 کیلو بایت SWF 821
درس اول، جلسه اول، یاء پایه همزه 13 کیلو بایت SWF 930
درس اول، جلسه اول، واو پایه همزه 19 کیلو بایت SWF 902
درس اول، جلسه اول، واو پایه همزه 17 کیلو بایت SWF 833
درس اول، جلسه اول، یاء بعد از تنوین فتحه 21 کیلو بایت SWF 799
درس اول، جلسه اول، یاء بعد از تنوین فتحه 14 کیلو بایت SWF 803
درس اول، جلسه اول، یاء زیر الف کوچک 29 کیلو بایت SWF 948
درس اول، جلسه اول، سوره بقره، آیه 121 15 کیلو بایت SWF 785
درس اول، جلسه اول، سوره حشر، آیه 21 21 کیلو بایت SWF 832
درس اول، جلسه اول، سوره دخان، آیه 3 32 کیلو بایت SWF 789

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد