انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
درس ششم: تلاوت آیات 176 سوره نساء و 1و2 سوره مائده 396 کیلو بایت SWF 573
درس پنجم: پیام قرآنی 3 کیلو بایت SWF 493
درس پنجم: قطره اما دریا 39 کیلو بایت SWF 452
درس پنجم: تلاوت آیات 39 تا 49 سوره اسراء 452 کیلو بایت SWF 482
درس پنجم، جلسه دوم، تمرین دوم 179 کیلو بایت SWF 459
درس پنجم، جلسه دوم، تمرین اول 104 کیلو بایت SWF 415
درس پنجم، جلسه دوم، سوره کهف، آیه 88 42 کیلو بایت SWF 445
درس پنجم، جلسه دوم، سوره غافر، آیه 8 35 کیلو بایت SWF 430
درس پنجم، جلسه دوم، سوره شعراء، آیه 105 26 کیلو بایت SWF 449
درس پنجم: تلاوت آیات 28 تا 38 سوره اسراء 428 کیلو بایت SWF 543
درس چهارم: بشارت 4,859 کیلو بایت SWF 699
درس چهارم: قطره اما دریا 49 کیلو بایت SWF 547
درس چهارم: تلاوت آیات 63 تا 71 سوره هود 378 کیلو بایت SWF 613
درس چهارم، جلسه دوم، تمرین دوم 178 کیلو بایت SWF 454
درس چهارم، جلسه دوم، تمرین اول 103 کیلو بایت SWF 484
درس چهارم، جلسه دوم، سوره آل عمران، آیه 194 49 کیلو بایت SWF 412
درس چهارم، جلسه دوم، سوره احزاب، آیه 21 33 کیلو بایت SWF 654
درس چهارم، جلسه دوم، سوره یونس، آیه 26 26 کیلو بایت SWF 478
درس چهارم: تلاوت آیات 54 تا 62 سوره هود 465 کیلو بایت SWF 1,267
درس سوم: پیام قرآنی 6 کیلو بایت SWF 459

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد