انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
درس ششم: تلاوت آیات 176 سوره نساء و 1و2 سوره مائده 396 کیلو بایت SWF 628
درس پنجم: پیام قرآنی 3 کیلو بایت SWF 515
درس پنجم: قطره اما دریا 39 کیلو بایت SWF 476
درس پنجم: تلاوت آیات 39 تا 49 سوره اسراء 452 کیلو بایت SWF 502
درس پنجم، جلسه دوم، تمرین دوم 179 کیلو بایت SWF 477
درس پنجم، جلسه دوم، تمرین اول 104 کیلو بایت SWF 427
درس پنجم، جلسه دوم، سوره کهف، آیه 88 42 کیلو بایت SWF 466
درس پنجم، جلسه دوم، سوره غافر، آیه 8 35 کیلو بایت SWF 449
درس پنجم، جلسه دوم، سوره شعراء، آیه 105 26 کیلو بایت SWF 467
درس پنجم: تلاوت آیات 28 تا 38 سوره اسراء 428 کیلو بایت SWF 569
درس چهارم: بشارت 4,859 کیلو بایت SWF 727
درس چهارم: قطره اما دریا 49 کیلو بایت SWF 563
درس چهارم: تلاوت آیات 63 تا 71 سوره هود 378 کیلو بایت SWF 642
درس چهارم، جلسه دوم، تمرین دوم 178 کیلو بایت SWF 472
درس چهارم، جلسه دوم، تمرین اول 103 کیلو بایت SWF 508
درس چهارم، جلسه دوم، سوره آل عمران، آیه 194 49 کیلو بایت SWF 429
درس چهارم، جلسه دوم، سوره احزاب، آیه 21 33 کیلو بایت SWF 677
درس چهارم، جلسه دوم، سوره یونس، آیه 26 26 کیلو بایت SWF 497
درس چهارم: تلاوت آیات 54 تا 62 سوره هود 465 کیلو بایت SWF 1,405
درس سوم: پیام قرآنی 6 کیلو بایت SWF 474

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد