انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
درس ششم: تلاوت آیات 176 سوره نساء و 1و2 سوره مائده 396 کیلو بایت SWF 474
درس پنجم: پیام قرآنی 3 کیلو بایت SWF 416
درس پنجم: قطره اما دریا 39 کیلو بایت SWF 367
درس پنجم: تلاوت آیات 39 تا 49 سوره اسراء 452 کیلو بایت SWF 394
درس پنجم، جلسه دوم، تمرین دوم 179 کیلو بایت SWF 394
درس پنجم، جلسه دوم، تمرین اول 104 کیلو بایت SWF 347
درس پنجم، جلسه دوم، سوره کهف، آیه 88 42 کیلو بایت SWF 371
درس پنجم، جلسه دوم، سوره غافر، آیه 8 35 کیلو بایت SWF 357
درس پنجم، جلسه دوم، سوره شعراء، آیه 105 26 کیلو بایت SWF 372
درس پنجم: تلاوت آیات 28 تا 38 سوره اسراء 428 کیلو بایت SWF 443
درس چهارم: بشارت 4,859 کیلو بایت SWF 604
درس چهارم: قطره اما دریا 49 کیلو بایت SWF 431
درس چهارم: تلاوت آیات 63 تا 71 سوره هود 378 کیلو بایت SWF 503
درس چهارم، جلسه دوم، تمرین دوم 178 کیلو بایت SWF 392
درس چهارم، جلسه دوم، تمرین اول 103 کیلو بایت SWF 414
درس چهارم، جلسه دوم، سوره آل عمران، آیه 194 49 کیلو بایت SWF 336
درس چهارم، جلسه دوم، سوره احزاب، آیه 21 33 کیلو بایت SWF 520
درس چهارم، جلسه دوم، سوره یونس، آیه 26 26 کیلو بایت SWF 413
درس چهارم: تلاوت آیات 54 تا 62 سوره هود 465 کیلو بایت SWF 831
درس سوم: پیام قرآنی 6 کیلو بایت SWF 378

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد