انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
درس ششم: تلاوت آیات 176 سوره نساء و 1و2 سوره مائده 396 کیلو بایت SWF 1,026
درس پنجم: پیام قرآنی 3 کیلو بایت SWF 829
درس پنجم: قطره اما دریا 39 کیلو بایت SWF 1,379
درس پنجم: تلاوت آیات 39 تا 49 سوره اسراء 452 کیلو بایت SWF 767
درس پنجم، جلسه دوم، تمرین دوم 179 کیلو بایت SWF 730
درس پنجم، جلسه دوم، تمرین اول 104 کیلو بایت SWF 688
درس پنجم، جلسه دوم، سوره کهف، آیه 88 42 کیلو بایت SWF 768
درس پنجم، جلسه دوم، سوره غافر، آیه 8 35 کیلو بایت SWF 693
درس پنجم، جلسه دوم، سوره شعراء، آیه 105 26 کیلو بایت SWF 745
درس پنجم: تلاوت آیات 28 تا 38 سوره اسراء 428 کیلو بایت SWF 1,010
درس چهارم: بشارت 4,859 کیلو بایت SWF 1,123
درس چهارم: قطره اما دریا 49 کیلو بایت SWF 855
درس چهارم: تلاوت آیات 63 تا 71 سوره هود 378 کیلو بایت SWF 1,458
درس چهارم، جلسه دوم، تمرین دوم 178 کیلو بایت SWF 719
درس چهارم، جلسه دوم، تمرین اول 103 کیلو بایت SWF 787
درس چهارم، جلسه دوم، سوره آل عمران، آیه 194 49 کیلو بایت SWF 687
درس چهارم، جلسه دوم، سوره احزاب، آیه 21 33 کیلو بایت SWF 1,000
درس چهارم، جلسه دوم، سوره یونس، آیه 26 26 کیلو بایت SWF 777
درس چهارم: تلاوت آیات 54 تا 62 سوره هود 465 کیلو بایت SWF 3,768
درس سوم: پیام قرآنی 6 کیلو بایت SWF 804

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد