انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
درس ششم: تلاوت آیات 176 سوره نساء و 1و2 سوره مائده 396 کیلو بایت SWF 417
درس پنجم: پیام قرآنی 3 کیلو بایت SWF 383
درس پنجم: قطره اما دریا 39 کیلو بایت SWF 333
درس پنجم: تلاوت آیات 39 تا 49 سوره اسراء 452 کیلو بایت SWF 365
درس پنجم، جلسه دوم، تمرین دوم 179 کیلو بایت SWF 364
درس پنجم، جلسه دوم، تمرین اول 104 کیلو بایت SWF 317
درس پنجم، جلسه دوم، سوره کهف، آیه 88 42 کیلو بایت SWF 338
درس پنجم، جلسه دوم، سوره غافر، آیه 8 35 کیلو بایت SWF 329
درس پنجم، جلسه دوم، سوره شعراء، آیه 105 26 کیلو بایت SWF 340
درس پنجم: تلاوت آیات 28 تا 38 سوره اسراء 428 کیلو بایت SWF 402
درس چهارم: بشارت 4,859 کیلو بایت SWF 560
درس چهارم: قطره اما دریا 49 کیلو بایت SWF 354
درس چهارم: تلاوت آیات 63 تا 71 سوره هود 378 کیلو بایت SWF 425
درس چهارم، جلسه دوم، تمرین دوم 178 کیلو بایت SWF 357
درس چهارم، جلسه دوم، تمرین اول 103 کیلو بایت SWF 382
درس چهارم، جلسه دوم، سوره آل عمران، آیه 194 49 کیلو بایت SWF 308
درس چهارم، جلسه دوم، سوره احزاب، آیه 21 33 کیلو بایت SWF 459
درس چهارم، جلسه دوم، سوره یونس، آیه 26 26 کیلو بایت SWF 374
درس چهارم: تلاوت آیات 54 تا 62 سوره هود 465 کیلو بایت SWF 488
درس سوم: پیام قرآنی 6 کیلو بایت SWF 344

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد