انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
درس ششم: تلاوت آیات 176 سوره نساء و 1و2 سوره مائده 396 کیلو بایت SWF 507
درس پنجم: پیام قرآنی 3 کیلو بایت SWF 438
درس پنجم: قطره اما دریا 39 کیلو بایت SWF 394
درس پنجم: تلاوت آیات 39 تا 49 سوره اسراء 452 کیلو بایت SWF 419
درس پنجم، جلسه دوم، تمرین دوم 179 کیلو بایت SWF 416
درس پنجم، جلسه دوم، تمرین اول 104 کیلو بایت SWF 374
درس پنجم، جلسه دوم، سوره کهف، آیه 88 42 کیلو بایت SWF 392
درس پنجم، جلسه دوم، سوره غافر، آیه 8 35 کیلو بایت SWF 381
درس پنجم، جلسه دوم، سوره شعراء، آیه 105 26 کیلو بایت SWF 398
درس پنجم: تلاوت آیات 28 تا 38 سوره اسراء 428 کیلو بایت SWF 475
درس چهارم: بشارت 4,859 کیلو بایت SWF 633
درس چهارم: قطره اما دریا 49 کیلو بایت SWF 488
درس چهارم: تلاوت آیات 63 تا 71 سوره هود 378 کیلو بایت SWF 547
درس چهارم، جلسه دوم، تمرین دوم 178 کیلو بایت SWF 416
درس چهارم، جلسه دوم، تمرین اول 103 کیلو بایت SWF 437
درس چهارم، جلسه دوم، سوره آل عمران، آیه 194 49 کیلو بایت SWF 363
درس چهارم، جلسه دوم، سوره احزاب، آیه 21 33 کیلو بایت SWF 571
درس چهارم، جلسه دوم، سوره یونس، آیه 26 26 کیلو بایت SWF 437
درس چهارم: تلاوت آیات 54 تا 62 سوره هود 465 کیلو بایت SWF 926
درس سوم: پیام قرآنی 6 کیلو بایت SWF 405

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد