انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
درس ششم: تلاوت آیات 176 سوره نساء و 1و2 سوره مائده 396 کیلو بایت SWF 403
درس پنجم: پیام قرآنی 3 کیلو بایت SWF 367
درس پنجم: قطره اما دریا 39 کیلو بایت SWF 320
درس پنجم: تلاوت آیات 39 تا 49 سوره اسراء 452 کیلو بایت SWF 351
درس پنجم، جلسه دوم، تمرین دوم 179 کیلو بایت SWF 350
درس پنجم، جلسه دوم، تمرین اول 104 کیلو بایت SWF 306
درس پنجم، جلسه دوم، سوره کهف، آیه 88 42 کیلو بایت SWF 324
درس پنجم، جلسه دوم، سوره غافر، آیه 8 35 کیلو بایت SWF 316
درس پنجم، جلسه دوم، سوره شعراء، آیه 105 26 کیلو بایت SWF 326
درس پنجم: تلاوت آیات 28 تا 38 سوره اسراء 428 کیلو بایت SWF 387
درس چهارم: بشارت 4,859 کیلو بایت SWF 545
درس چهارم: قطره اما دریا 49 کیلو بایت SWF 341
درس چهارم: تلاوت آیات 63 تا 71 سوره هود 378 کیلو بایت SWF 411
درس چهارم، جلسه دوم، تمرین دوم 178 کیلو بایت SWF 344
درس چهارم، جلسه دوم، تمرین اول 103 کیلو بایت SWF 368
درس چهارم، جلسه دوم، سوره آل عمران، آیه 194 49 کیلو بایت SWF 296
درس چهارم، جلسه دوم، سوره احزاب، آیه 21 33 کیلو بایت SWF 431
درس چهارم، جلسه دوم، سوره یونس، آیه 26 26 کیلو بایت SWF 363
درس چهارم: تلاوت آیات 54 تا 62 سوره هود 465 کیلو بایت SWF 467
درس سوم: پیام قرآنی 6 کیلو بایت SWF 332

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد