انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
درس ششم: تلاوت آیات 176 سوره نساء و 1و2 سوره مائده 396 کیلو بایت SWF 437
درس پنجم: پیام قرآنی 3 کیلو بایت SWF 401
درس پنجم: قطره اما دریا 39 کیلو بایت SWF 354
درس پنجم: تلاوت آیات 39 تا 49 سوره اسراء 452 کیلو بایت SWF 382
درس پنجم، جلسه دوم، تمرین دوم 179 کیلو بایت SWF 381
درس پنجم، جلسه دوم، تمرین اول 104 کیلو بایت SWF 334
درس پنجم، جلسه دوم، سوره کهف، آیه 88 42 کیلو بایت SWF 355
درس پنجم، جلسه دوم، سوره غافر، آیه 8 35 کیلو بایت SWF 344
درس پنجم، جلسه دوم، سوره شعراء، آیه 105 26 کیلو بایت SWF 359
درس پنجم: تلاوت آیات 28 تا 38 سوره اسراء 428 کیلو بایت SWF 428
درس چهارم: بشارت 4,859 کیلو بایت SWF 585
درس چهارم: قطره اما دریا 49 کیلو بایت SWF 380
درس چهارم: تلاوت آیات 63 تا 71 سوره هود 378 کیلو بایت SWF 471
درس چهارم، جلسه دوم، تمرین دوم 178 کیلو بایت SWF 377
درس چهارم، جلسه دوم، تمرین اول 103 کیلو بایت SWF 402
درس چهارم، جلسه دوم، سوره آل عمران، آیه 194 49 کیلو بایت SWF 322
درس چهارم، جلسه دوم، سوره احزاب، آیه 21 33 کیلو بایت SWF 495
درس چهارم، جلسه دوم، سوره یونس، آیه 26 26 کیلو بایت SWF 397
درس چهارم: تلاوت آیات 54 تا 62 سوره هود 465 کیلو بایت SWF 748
درس سوم: پیام قرآنی 6 کیلو بایت SWF 366

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد