انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
درس ششم: تلاوت آیات 176 سوره نساء و 1و2 سوره مائده 396 کیلو بایت SWF 354
درس پنجم: پیام قرآنی 3 کیلو بایت SWF 322
درس پنجم: قطره اما دریا 39 کیلو بایت SWF 302
درس پنجم: تلاوت آیات 39 تا 49 سوره اسراء 452 کیلو بایت SWF 333
درس پنجم، جلسه دوم، تمرین دوم 179 کیلو بایت SWF 309
درس پنجم، جلسه دوم، تمرین اول 104 کیلو بایت SWF 286
درس پنجم، جلسه دوم، سوره کهف، آیه 88 42 کیلو بایت SWF 305
درس پنجم، جلسه دوم، سوره غافر، آیه 8 35 کیلو بایت SWF 302
درس پنجم، جلسه دوم، سوره شعراء، آیه 105 26 کیلو بایت SWF 307
درس پنجم: تلاوت آیات 28 تا 38 سوره اسراء 428 کیلو بایت SWF 357
درس چهارم: بشارت 4,859 کیلو بایت SWF 519
درس چهارم: قطره اما دریا 49 کیلو بایت SWF 323
درس چهارم: تلاوت آیات 63 تا 71 سوره هود 378 کیلو بایت SWF 392
درس چهارم، جلسه دوم، تمرین دوم 178 کیلو بایت SWF 330
درس چهارم، جلسه دوم، تمرین اول 103 کیلو بایت SWF 352
درس چهارم، جلسه دوم، سوره آل عمران، آیه 194 49 کیلو بایت SWF 282
درس چهارم، جلسه دوم، سوره احزاب، آیه 21 33 کیلو بایت SWF 404
درس چهارم، جلسه دوم، سوره یونس، آیه 26 26 کیلو بایت SWF 339
درس چهارم: تلاوت آیات 54 تا 62 سوره هود 465 کیلو بایت SWF 427
درس سوم: پیام قرآنی 6 کیلو بایت SWF 297

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد