انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
درس ششم: تلاوت آیات 176 سوره نساء و 1و2 سوره مائده 396 کیلو بایت SWF 525
درس پنجم: پیام قرآنی 3 کیلو بایت SWF 455
درس پنجم: قطره اما دریا 39 کیلو بایت SWF 411
درس پنجم: تلاوت آیات 39 تا 49 سوره اسراء 452 کیلو بایت SWF 441
درس پنجم، جلسه دوم، تمرین دوم 179 کیلو بایت SWF 430
درس پنجم، جلسه دوم، تمرین اول 104 کیلو بایت SWF 388
درس پنجم، جلسه دوم، سوره کهف، آیه 88 42 کیلو بایت SWF 410
درس پنجم، جلسه دوم، سوره غافر، آیه 8 35 کیلو بایت SWF 398
درس پنجم، جلسه دوم، سوره شعراء، آیه 105 26 کیلو بایت SWF 414
درس پنجم: تلاوت آیات 28 تا 38 سوره اسراء 428 کیلو بایت SWF 501
درس چهارم: بشارت 4,859 کیلو بایت SWF 658
درس چهارم: قطره اما دریا 49 کیلو بایت SWF 511
درس چهارم: تلاوت آیات 63 تا 71 سوره هود 378 کیلو بایت SWF 566
درس چهارم، جلسه دوم، تمرین دوم 178 کیلو بایت SWF 430
درس چهارم، جلسه دوم، تمرین اول 103 کیلو بایت SWF 450
درس چهارم، جلسه دوم، سوره آل عمران، آیه 194 49 کیلو بایت SWF 382
درس چهارم، جلسه دوم، سوره احزاب، آیه 21 33 کیلو بایت SWF 599
درس چهارم، جلسه دوم، سوره یونس، آیه 26 26 کیلو بایت SWF 448
درس چهارم: تلاوت آیات 54 تا 62 سوره هود 465 کیلو بایت SWF 973
درس سوم: پیام قرآنی 6 کیلو بایت SWF 422

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد