انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
درس ششم: تلاوت آیات 176 سوره نساء و 1و2 سوره مائده 396 کیلو بایت SWF 490
درس پنجم: پیام قرآنی 3 کیلو بایت SWF 426
درس پنجم: قطره اما دریا 39 کیلو بایت SWF 380
درس پنجم: تلاوت آیات 39 تا 49 سوره اسراء 452 کیلو بایت SWF 404
درس پنجم، جلسه دوم، تمرین دوم 179 کیلو بایت SWF 401
درس پنجم، جلسه دوم، تمرین اول 104 کیلو بایت SWF 357
درس پنجم، جلسه دوم، سوره کهف، آیه 88 42 کیلو بایت SWF 379
درس پنجم، جلسه دوم، سوره غافر، آیه 8 35 کیلو بایت SWF 368
درس پنجم، جلسه دوم، سوره شعراء، آیه 105 26 کیلو بایت SWF 385
درس پنجم: تلاوت آیات 28 تا 38 سوره اسراء 428 کیلو بایت SWF 457
درس چهارم: بشارت 4,859 کیلو بایت SWF 618
درس چهارم: قطره اما دریا 49 کیلو بایت SWF 459
درس چهارم: تلاوت آیات 63 تا 71 سوره هود 378 کیلو بایت SWF 530
درس چهارم، جلسه دوم، تمرین دوم 178 کیلو بایت SWF 401
درس چهارم، جلسه دوم، تمرین اول 103 کیلو بایت SWF 424
درس چهارم، جلسه دوم، سوره آل عمران، آیه 194 49 کیلو بایت SWF 347
درس چهارم، جلسه دوم، سوره احزاب، آیه 21 33 کیلو بایت SWF 546
درس چهارم، جلسه دوم، سوره یونس، آیه 26 26 کیلو بایت SWF 423
درس چهارم: تلاوت آیات 54 تا 62 سوره هود 465 کیلو بایت SWF 884
درس سوم: پیام قرآنی 6 کیلو بایت SWF 389

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد