انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
درس چهاردهم، جلسه دوم، سوره یوسف، آیه 3 31 کیلو بایت SWF 445
درس چهاردهم، جلسه دوم، سوره یوسف، آیه 3 22 کیلو بایت SWF 424
درس سیزدهم، پیام قرآنی 4 کیلو بایت SWF 473
درس سیزدهم، قطره اما دریا 38 کیلو بایت SWF 496
درس سیزدهم، جلسه دوم، تمرین دوم 66 کیلو بایت SWF 411
درس سیزدهم، جلسه دوم، تمرین اول 16 کیلو بایت SWF 444
درس سیزدهم، جلسه دوم، سوره مؤمنون، آیه 109 50 کیلو بایت SWF 442
درس سیزدهم، جلسه دوم، سوره آل عمران، آیه 8 62 کیلو بایت SWF 435
درس سیزدهم، جلسه دوم، سوره بقره، آیه 250 52 کیلو بایت SWF 442
درس دوازدهم، حضرت زکریا و یحیی (ع) 754 کیلو بایت SWF 629
درس دوازدهم، قطره اما دریا 48 کیلو بایت SWF 467
درس دوازدهم، جلسه دوم، تمرین دوم 66 کیلو بایت SWF 441
درس دوازدهم، جلسه دوم، تمرین اول 17 کیلو بایت SWF 456
درس دوازدهم، جلسه دوم، سوره مریم، آیه 11 40 کیلو بایت SWF 460
درس دوازدهم، جلسه دوم، سوره مریم، آیه 11 25 کیلو بایت SWF 402
درس دوازدهم، جلسه دوم، سوره مریم، آیه 10 44 کیلو بایت SWF 410
درس دوازدهم، جلسه دوم، سوره مریم، آیه 10 24 کیلو بایت SWF 392
درس یازدهم، پیام قرآنی 3 کیلو بایت SWF 530
درس یازدهم، قطره اما دریا 45 کیلو بایت SWF 543
درس یازدهم، جلسه سوم، سوره بقره، آیه 125 22 کیلو بایت SWF 421

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد