انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
درس چهاردهم، جلسه دوم، سوره یوسف، آیه 3 31 کیلو بایت SWF 511
درس چهاردهم، جلسه دوم، سوره یوسف، آیه 3 22 کیلو بایت SWF 497
درس سیزدهم، پیام قرآنی 4 کیلو بایت SWF 583
درس سیزدهم، قطره اما دریا 38 کیلو بایت SWF 574
درس سیزدهم، جلسه دوم، تمرین دوم 66 کیلو بایت SWF 500
درس سیزدهم، جلسه دوم، تمرین اول 16 کیلو بایت SWF 522
درس سیزدهم، جلسه دوم، سوره مؤمنون، آیه 109 50 کیلو بایت SWF 524
درس سیزدهم، جلسه دوم، سوره آل عمران، آیه 8 62 کیلو بایت SWF 519
درس سیزدهم، جلسه دوم، سوره بقره، آیه 250 52 کیلو بایت SWF 527
درس دوازدهم، حضرت زکریا و یحیی (ع) 754 کیلو بایت SWF 1,276
درس دوازدهم، قطره اما دریا 48 کیلو بایت SWF 588
درس دوازدهم، جلسه دوم، تمرین دوم 66 کیلو بایت SWF 536
درس دوازدهم، جلسه دوم، تمرین اول 17 کیلو بایت SWF 535
درس دوازدهم، جلسه دوم، سوره مریم، آیه 11 40 کیلو بایت SWF 557
درس دوازدهم، جلسه دوم، سوره مریم، آیه 11 25 کیلو بایت SWF 481
درس دوازدهم، جلسه دوم، سوره مریم، آیه 10 44 کیلو بایت SWF 489
درس دوازدهم، جلسه دوم، سوره مریم، آیه 10 24 کیلو بایت SWF 463
درس یازدهم، پیام قرآنی 3 کیلو بایت SWF 608
درس یازدهم، قطره اما دریا 45 کیلو بایت SWF 620
درس یازدهم، جلسه سوم، سوره بقره، آیه 125 22 کیلو بایت SWF 489

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد