آمادگی دفاعی پایه دهم

آتش‌سوزی

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
47,468 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

کمک‌های اولیه

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
73,905 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

احیای قلبی ریوی

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
48,175 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

حوادث طبیعی

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
61,986 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

آشنایی با سلاح انفرادی

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
119,410 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

جهت‌یابی

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
45,580 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

پدافند زیستی

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
91,719 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

پدافند اقتصادی

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
22,398 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

دفاع غیرعامل

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
32,927 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

پدافند غیرعامل

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
61,598 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد