پدافند غیرعامل

پدافند زیستی

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
91,719 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

پدافند اقتصادی

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
22,398 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

دفاع غیرعامل

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
32,927 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

پدافند غیرعامل

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
61,598 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تنظیم سناریو مانور زلزله در مدارس (2)

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
13,469 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
ندارد

تنظیم سناریو مانور زلزله در مدارس (1)

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
18,932 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
ندارد

آمادگی سازه‌ای و غیرسازه‌ای قبل از مانور مدارس(2)

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
13,948 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
ندارد

آمادگی سازه‌ای و غیرسازه‌ای قبل از مانور مدارس(1)

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
13,016 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
ندارد

ارزیابی، جستجو و نجات (4)

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
9,630 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
ندارد

ارزیابی، جستجو و نجات (3)

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
14,641 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
ندارد
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد