جهت‌یابی

جهت‌یابی

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
45,580 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

آموزش سمت راست و چپ (2)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
287 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

آموزش سمت راست و چپ (1)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
309 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

جهت‌یابی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
78 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

جهت‌یابی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
158 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

جهت‌یابی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
184 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

جهت‌یابی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
270 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

جهت‌یابی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
666 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

جهت‌یابی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
210 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

جهت‌یابی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
153 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد