ماشین

ماشین چیست؟

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
4,356 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

ماشین‌ها (حرکت و نیرو)

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
6,673 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

ماشین‌های ساده (پیچ، یک سطح شیب‌دار است)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
403 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

کنترل محرک مغناطیسی ماشین

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
86 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد