انرژی الکتریکی

ماشین‌ها نیروى خود را از کجا مى‌آورند؟

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
9,700 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تبدیل انرژی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
245 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

نیروی الکتریکی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
105 کیلو بایت
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد