ریاضی پنجم ابتدایی

شناخت اشکال هندسی و مشخصات آنها

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
1,887 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

شناخت اشکال

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
113 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

2- شمارش و شناخت اعداد

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
137 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

1- شمارش و شناخت اعداد

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
122 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

شمارش اعداد، جمع و تفریق آن

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
556 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

شکل و قرینه آن

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
122 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

شعاع و قطر دایره

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
395 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

ساعت 2

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
151 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

ساعت 1

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
95 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

ضرب اعداد دو رقمی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
1,328 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد