دایره

مشخصات دایره

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
239 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

مساحت دایره

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
77 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تقریب مساحت دایره و عدد پی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
57 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

اثبات مساحت دایره از روی مساحت مثلث

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
67 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

اشکال هندسی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
149 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

شعاع و قطر دایره

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
348 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

رسم دایره

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
999 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

مساحت دایره

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
829 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

محیط دایره

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
799 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

محاسبه مساحت و محیط دایره

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
250 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد