محیط

محیط و مساحت اشکال هندسی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
426 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

محیط اشکال هندسی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
245 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

مفهوم محیط (3)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
169 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

مفهوم محیط (2)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
533 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

مفهوم محیط (1)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
126 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

مفهوم محیط

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
137 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

معرفی محیط

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
473 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

محیط دایره

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
799 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

محاسبه مساحت و محیط دایره

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
250 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

محاسبه محیط و مساحت اشکال هندسی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
169 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد