مکعب

اشکال هندسی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
149 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

معرفی مکعب مربع

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
482 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

مفهوم مکعب

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
239 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

محاسبه حجم مکعب

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
289 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

مکعب

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
1,679 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

مکعب

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
65 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد