مکعب مستطیل

اشکال هندسی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
149 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

معرفی مکعب مستطیل

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
560 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

مفهوم مکعب مستطیل

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
306 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

محاسبه حجم مکعب مستطیل

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
422 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

عبارت یک جمله‌ای

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
68 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد