هندسه

روابط مثلثاتی بین زوایای بردارها

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
60 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

هرم

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
64 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

نقطه تقاطع دو سهمی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
108 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

مختصات نقطه در فضا

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
61 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

ضرب داخلی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
60 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

رسم بیضی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
70 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تابع

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
77 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

اثبات مساحت دایره از روی مساحت مثلث

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
67 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

هندسه تحلیلی و جبر خطی

نوع رسانه: پیوند
ارتباط با کتاب درسی: 

هندسه 2(ثمین تراشه)

نوع رسانه: پیوند
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد