ریاضی ششم ابتدایی

نسبت و تناسب (3)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
848 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

نسبت و تناسب (2)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
5,148 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

نسبت و تناسب (1)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
2,579 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

مشخصات دایره

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
239 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

مساحت دایره

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
77 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

مرتب کردن اعداد اعشاری (2)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
165 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

مرتب کردن اعداد اعشاری (1)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
314 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

مراحل تقسیم اعشاری

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
154 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

یافتن زوج اعداد از روی دستگاه مختصات

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
856 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

نمایش مختصات نقاط اشکال هندسی در دستگاه مختصات

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
2,995 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد