ریاضی ششم ابتدایی

ضرب و تقسیم اعداد اعشاری (2)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
302 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

ضرب و تقسیم اعداد اعشاری (1)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
212 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

ضرب اعداد مخلوط

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
184 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

ضرب اعداد اعشاری (5)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
198 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

ضرب اعداد اعشاری (4)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
225 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

ضرب اعداد اعشاری (3)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
215 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

ضرب اعداد اعشاری (2)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
306 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

ضرب اعداد اعشاری (1)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
225 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

ضرب اعداد

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
531 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

شناخت و تشخیص اعداد کسری

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
324 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد