دستگاه مختصات

دستگاه مختصات

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
767 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

بردار مختصات

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
941 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

بردار مختصات

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
642 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

یافتن زوج اعداد از روی دستگاه مختصات

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
856 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

نمایش مختصات نقاط اشکال هندسی در دستگاه مختصات

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
2,995 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد