ریاضی ششم ابتدایی

تشخیص اعداد کسری با کمک شکل (1)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
233 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

قطع اعداد با تقریب کمتر از 100

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
1,214 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

جمع و تفریق تقریبی اعداد اعشاری و تقریب

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
1,130 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

جمع و تفریق تقریبی اعداد

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
1,159 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تقریب و روش‌های آن

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
909 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تشخیص اعداد اعشاری و کسر

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
284 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

ضرب و تقسیم اعداد اعشاری و کسری

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
364 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

ضرب و تقسیم اعداد اعشاری (5)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
156 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

ضرب و تقسیم اعداد اعشاری (4)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
284 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

ضرب و تقسیم اعداد اعشاری (3)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
213 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد