ریاضی پنجم ابتدایی

مساحت لوزی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
452 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

مساحت ذوزنقه

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
538 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

مساحت دایره

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
829 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

مساحت

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
1,350 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

محیط دایره

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
799 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

محاسبه مساحت و محیط دایره

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
250 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

محاسبه محیط و مساحت اشکال هندسی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
169 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

محاسبه درصد، اعشار و کسر اعداد

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
104 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

محاسبه سود

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
463 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

محاسبه حجم مکعب مستطیل

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
422 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد