ریاضی پنجم ابتدایی

مفهوم مکعب مستطیل

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
306 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

مفهوم مکعب

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
239 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

مفهوم چهار وجهی منتظم

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
238 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

مفهوم بخش‌پذیری

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
362 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

جمع و تفریق عددهای مرکب

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
1,134 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

مفهوم حجم

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
369 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

معرفی مفهوم هکتار

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
979 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

معرفی کسر به وسیله شکل

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
118 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

معرفی کسر اعشاری

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
746 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

معرفی عدد مخلوط

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
443 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد