زاویه

آشنایی با اشکال هندسی از نظر تعداد لبه

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
404 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

زاویه‌ها

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
83 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

مقایسه زاویه

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
553 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

مفهوم نیم‌ساز

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
677 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

مفهوم زاویه

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
89 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

زاویه راست

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
416 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

زاویه تند و باز

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
331 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

زاویه

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
495 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

وسیله اندازه‌گیری زاویه

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
569 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

واحد اندازه‌گیری زاویه

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
371 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد