نقاله

مفهوم زاویه

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
89 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

وسیله اندازه‌گیری زاویه

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
569 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

زاویه و درجات آن 2

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
125 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

زاویه و درجات آن 1

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
106 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

رسم مثلث به کمک نقاله 2

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
404 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

رسم مثلث به کمک نقاله 1

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
453 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد