قرینه

شناخت خط تقارن به‌وسیله شکل‌سازی با نقطه و خط (2)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
295 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

شناخت خط تقارن به‌وسیله شکل‌سازی با نقطه و خط (1)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
248 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

قرینه‌سازی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
195 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

قرینه‌سازی اشکال به‌وسیله نقطه و خط

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
327 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

قرینه‌سازی اشکال با خط

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
302 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

قرینه کردن اشکال به‌وسیله تا کردن

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
353 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

شکل و قرینه آن

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
122 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تقارن

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
1,528 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

مرتب کردن داده‌ها

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
239 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد