تقارن

تقارن و معرفی اشکال هندسی (2)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
209 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تقارن و معرفی اشکال هندسی (1)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
239 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

خط تقارن

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
112 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

شناخت تقارن به‌وسیله اشکال

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
292 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

شناخت تقارن و خط تقارن

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
187 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

رسم اشکال با استفاده از خط تقارن

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
144 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تقارن

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
421 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تقارن

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
41 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تقارن

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
264 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

شناخت اشکال

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
113 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد