ریاضی اول ابتدایی

آموزش سمت راست و چپ (2)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
287 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

آموزش سمت راست و چپ (1)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
309 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

آشنایی با خط، پاره‌خط و اشکال هندسی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
111 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

آشنایی با ساعت دیجیتالی و عقربه‌ای

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
238 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

نمادهای ریاضی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
160 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

جمع اعداد

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
2,065 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

شمارش ده‌تایی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
328 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

آموزش اعداد

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
321 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

شمارش و مقایسه (2)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
519 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

شمارش و مقایسه (1)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
499 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد