مقایسه اعداد

آموزش ترتیب اعداد و نماد بزرگ‌تر، کوچک‌تر و مساوی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
299 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

آشنایی با علامت کوچک‌تر، بزرگ‌تر و مساوی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
370 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

آشنایی با علامت کوچک‌تر

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
1,155 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

آشنایی با علامت مساوی (2)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
822 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

آشنایی با علامت مساوی (1)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
347 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

نمادهای ریاضی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
160 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

شمارش و مقایسه (2)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
519 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

شمارش و مقایسه (1)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
499 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

آشنایی با علامت کوچک‌تر و بزرگ‌تر

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
430 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

کوچک‌‌تر‌، بزرگ‌تر (2)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
19 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد