ریاضی اول ابتدایی

جهت‌یابی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
153 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

مرتب سازی داده‌ها

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
341 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

جهت‌یابی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
341 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

جابجایی اشیا

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
159 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

دسته بندی داده ها

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
151 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

کامل کردن تصویر

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
308 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

انتقال داده‌ها

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
254 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد