تعیین جهت

آموزش داخل و خارج

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
160 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

مرتب سازی داده‌ها

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
341 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تعیین جهت میدان مغناطیسی اطراف سیم

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
14 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
 -  - 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد