ریاضی اول ابتدایی

عمل جمع (1)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
115 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

کار با نقطه‌ها

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
100 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

مفهوم دو برابر کردن اعداد

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
92 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

مفهوم کوچک‌تر، بزرگ‌تر (2)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
198 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

مفهوم کوچک‌تر، بزرگ‌تر (1)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
232 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

منظم کردن اعداد

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
129 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

نمادهای ده‌دهی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
98 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

آموزش جمع و تفریق

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
752 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تفریق با استفاده از محور (2)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
106 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

واحد اندازه‌گیری وزن

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
172 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد