بازی

بازی (2)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
42 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

بازی (1)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
37 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

اعداد ریاضی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
40 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

جاگذاری صحیح

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
107 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

آموزش اعداد

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
340 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

آموزش اعداد

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
386 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

شمارش

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
352 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

کار با نقطه‌ها

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
100 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

مربع‌های شگفت‌انگیز

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
457 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

شکل‌سازی با نقطه و خط

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
111 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد