سودوکو

آموزش اعداد

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
340 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

آموزش اعداد

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
386 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

مربع‌های شگفت‌انگیز

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
457 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

الگویابی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
337 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

بازی (3)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
235 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

بازی (2)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
345 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

سودوکو (3)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
16 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

سودوکو (2)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
15 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

سودوکو (1)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
48 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد